František Uher

DOMOV

Mnohé pomine mnohé se promine
mnohé musíme snést
Vracíme se z polí vracíme se přes les
vracíme se od peřejí

Kamna ještě hřejí

(S)PÁROVÁNÍ LODÍ NA ŘECE DNÍ

Krajinu zakrývá plátno režné
mrazivé a málo něžné
Dva v pilné práci což je běžné
v jeden spojují dva stěžně

SLEPÁ ULIČKA

Ještě vládne klid Žádné ciráty
štěně doby je zdravé a hravé

Kormidlo chráníme před piráty
ale přesto sčítáme ztráty

Kaskadéři si lámou křivé hnáty
neobejdou se bez obezliček

Ulice plné hřmotu Mládí dravé
Zda však nemíří do slepých uliček

VĚŠTBA

Průchody Schody Svody
Neshody Uvnitř hody

Tuláci bloudí
kolem zavřených vchodů

Dohasínající velbloudi
věští příští nepohodu

JÁMY

Tlení plení
není posvícení

Škrobení páni
upjaté dámy

Sami na plachetnici
samy a námořníci

Křivolaké snění
kluzké míjení

Okázalé nezájmy
a promíjení

Průlomy
a jámy

EPIGRAM O OPATRNOSTI

Nevstoupíš dvakrát do stejného šenku
sklidili by ti pšenku
                          zkrvavili košilenku
Milá ti košili nezašije postrádá nitě
žije v příliš malém bytě

POZDNÍ PÍSEŇ

Každodenní trýzeň
pozdní uondaná zeleň
padá kmen stromu

V dlaních neseme vodu
nevíme komu

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další