Tomáš Svébohy

***

Hostina to bude
Je říjen listopad
Pojďme pro víno ryby a chléb pojďme se utopit v noci padají hvězdy na město nad město
Oči uši a ústa našich hostů dnes večer

11.

Zafoukal vítr minulo léto minulo století
Nic tu z ní nezbylo
Nic to však nebylo dům nebydlí nic a okamžik světlo v komíně
Jméno nikoho
Ještě jsou tady a ona žije proč nezůstat
A je pryč
Zahrada nechodí
Moře město kuře stavení
Ještě jsou slunce se naklání

12.

Někdo zhasnul světlo a otevřená okna vezmi si nedej se teď bouchly dveře venku se blýská to blýská se na lepší časy tak pusť si televizi nikdo nevešel a nikdo vešel

Otevřená okna v mém životě

Před deseti lety

14.

Tráva je zelená do kopců jít a odejít od sebe cestou ztratit se sám sobě
Chtít hledám a ztrácím hranice země kde vápno popel saze a stromy kvetou
Všechno si vzít vypít a potom odejít
Jaké to asi je jaké jen mohlo být

15.

Ulice
Kdo jsou ti lidé
Tam dole pod oknem
Ozvěny kroky

Venku už nebude

16.

Kde a jak nakoupit
Bohatství dědictví souvětí a život po životě
Kde a kam nastoupit
Jít se a utopit
Narodit žít a umřít
Co můžeš sám od sebe
S láskou jen jednou žít už začni buď zticha začaly zprávy
Štěstí v neštěstí mění se anebo
Jak je to jak to je
Buď je ti anebo
Co je to ale
Pozor začíná teď žijeme jedeme
Spotřebitelským úvěrům domněnky pomněnky
Od včera zítra a od zítra včera utíká
Vypij se a můžeš třikrát
Někdy lépe nikdy hůře ujde to někdo
Mluvíte hlasitě slyším ten hlas
Křik buď anebo
Nikdo někoho někdo nikoho viděla večer se vkrádat
Odpustit lépe odejít já teď už musím jít
Den utíkat

17.

Odejít od přátel utéct sám domů dřív
Vyhnout se stínům na tvářích na tělech na zádech na domech
Osud prachu výstřel za město utíkám

18.

Pojďme si nalít víno
Vyjet za město
Zajet do polí
Zastavit v aleji
Silnice obzor město rozkvetlé stromy pták vůně kamení

19.

Pro druhé nepracuj z druhé ruky