Michal Černík

LIDSKÉ SVĚTLO

Já plamínek svíčky světýlko drkotavé
nekořím se před žádnou tmou
a když se dostaví
zemře přede mnou

BERÁNKU BOŽÍ

I ty můžeš zadávit svůj strach
vlka zabít kopýtkem beránku boží
ty mu nesmíš vydat své ovečky
a svou louku plnou hloží

HLEDÁNÍ RÁJE

Kde je ten pozemský ráj
který jsme toužili bezpečně obydlet?
Světu jsme došli až na okraj
našli jsme nový svět a zničili odpověď.

NOVÉ LURDY

Zabydleli se ve skále běsové nebes
Poutníku své dlaně jim přines
a v nich studánku z níž voda prýští
a léčí nenávisti a časy příští

ŽIVÝ KÁMEN

Pojídám tvé verše Whitmane
jsou z kamene
Živlům jsi tolik síly vzal
sochu života slovem vytesal

JEDEN ŽIVOT

Ještě tisíc křídel mi chybí
a pak mne králem korunují ptáci
A chybí mi ještě jeden život
na všechna toužení na všechnu práci

PŘIZNÁNÍ

Jaképak módnosti a slovní náhražky
Slova mnou dozrála Rykot je nepopraví
A já se napřimuji ve stéblech trávy
napřimuji se ze své budoucí porážky

HVĚZDNÁ BRÁNA

Tolik tolik slov se nedožije zítřka
tolik živých se nedožije konce století
a na hvězdné pláni vždycky vrznou dvířka
když z potřeby lásky zavoláme na děti
l. p. 2014

POZDNÍ ODPOVĚĎ

Hlas kterým jsem v dětství volal k nebi
se až nyní vrátil zpět
Co jsem to tenkrát volal?
Škrtí mne oprátka mých vět

DRUHÉ DĚTSTVÍ

Copak jsi vrbo zapomněla na píšťaly?
Měj strpení Jednou budem zase malí
Tajně si vlezeme do vajíčka
a za sebou skořápky zaklapneme jako víčka

DRUHÉ NADECHNUTÍ

Svrhni svůj kámen a vstaň
proraz svůj strop který tě hrbí
tam na břehu tůně kde pije laň
tam kde před tebou poklekly vrby

DRUHÁ SÍLA

Chtěl jsi nebe prohodit kamenem
Tenkrát jsi vlastnil silné ruce
teď jsou znavené
A nebe prohodíš vlastním srdcem

DRUHÉ SETKÁNÍ

Přibývá dálka k světu a lidem
Ke vrátkům mi zbývá jen málo
To dávné dítě ke mně přijde
usměje se a bude natrvalo

VZEPĚTÍ

Pod kořeny mám zakopané jitro
a zrna slov mám za potravu
K letu mi zbylo jediné křídlo
Hoďte nebe na mou hlavu

DO NOVÉHO ROKU

Mrtví se opět vzdalují ze vzpomínek
živí dál usedají ke stolům
Svoje přání cinkáme si na skleničky
a sladkost žití nám kolem hrdla utahuje smyčky

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další