Soutěž

Česko-slovenský fejeton Brno 2003

Obec spisovatelů, středisko Brno a nakladatelství Petrov vyhlašují další ročník mezinárodní soutěže Česko-slovenský fejeton Brno 2003. Zúčastnit se mohou texty žánru fejeton-esej (v rozsahu 40-200 řádků strojopisu) uveřejněné v období od 1. června 2002 do 30. června 2003 v novinách, časopisech, sbornících, rozhlase, televizi i na internetu (datum a způsob zveřejnění třeba uvést).

Přihlašovat se mohou sami autoři, redakce, nebo členové OS v počtu nejvýše 5 titulů od jednoho účastníka, nejpozději do 30. června 2003, zasláním na adresu:

Obec spisovatelů, středisko Brno, Dřevařská 19, 602 00  Brno nebo Nakladatelství Petrov (na téže adrese)

Šestičlenná porota udělí hlavní cenu (15 000 Kč) a čtyři prémie (a 3 000 Kč) na slavnostním vyhlášení výsledků v Brně, ve druhé polovině měsíce listopadu t.r. Nejlepší práce vybrané porotou budou otištěny ve sborníku Česko-slovenský fejeton Brno 2003.

Akci podporují: statutární město Brno, Ministerstvo kultury ČR