Loga DV pro spřátelené stránky

Všechna obrázková loga je třeba linkovat na web Divokého vína, mění se totiž vždy s vydáním nového čísla.

Celoobrázkové logo

Divoké víno

příklad kódu:

<a href="http://www.divokevino.cz/"><img src="http://www.divokevino.cz/img/advert/dvlogo1.gif" width="211" height="54" alt="Divoké víno" style="border: none"></a>

Logo s textem

Divoké víno literární časopis založený v roce 1964

příklad kódu:

<div style="font: 13px sans-serif; color: black"><a href="http://www.divokevino.cz/"><img src="http://www.divokevino.cz/img/advert/dvlogo2.gif" width="56" height="54" alt="Divoké víno" style="border: none"></a> obnovený literární časopis, který vycházel v letech 1964-71</div>

Logo bez textu

Divoké víno

příklad kódu:

<a href="http://www.divokevino.cz/"><img src="http://www.divokevino.cz/img/advert/dvlogo2.gif" width="56" height="54" alt="Divoké víno" style="border: none">

Malé logo s textem

Divoké víno Divoké víno
literární časopis založený v roce 1964

příklad kódu:

<div style="font: 11px sans-serif; color: black"><a href="http://www.divokevino.cz/" style="color: black; text-decoration: none"><img src="http://www.divokevino.cz/img/advert/dvlogo3.gif" width="25" height="25" alt="Divoké víno" style="border: none"> Divoké víno</a><br>literární časopis založený v roce 1964</div>