Slovo úvodem

Už zase začínám povídáním o babyboxech, odpusťte mi to, jsem jimi posedlý. Předchozí 38. číslo Divokého vína vyšlo ve stejný den, jako jsem otvíral babybox v Chomutově - 19. listopadu. Nebo to můžeme říct obráceně - babybox v Chomutově se otvíral v den, kdy vyšlo 38. číslo DV.
Divoké víno číslo 39 vychází v den, kdy se otvírá v Šumperku dvacátý český babybox. A teď v opačném gardu - babybox v Šumperku se otvírá v den, kdy tradičně vychází Divoké víno - 19. ledna. Co z toho je řečeno správně..?
Jisté je, že jsem mezi 38. a 39. číslem stihl 5. prosince otevřít osmnáctý babybox v Kolíně a 22. prosince devatenáctý v Jindřichově Hradci. Skoro jisté je, že 6. února otevřeme dvacátý první babybox v Náchodě. Jestli ovšem do té doby zadluženou náchodskou nemocnici nezruší...
Jistě tušíte, kam směřují moje úvahy - věnovat se v časopisu babyboxům co nejvíc a bude-li to angažovanou veřejností akceptováno, třeba jej i přejmenovat na - dejme tomu - "Divoké babyboxy"... Už v dávné historii jsem dostal podobný návrh - přejmenovat Divoké víno třeba na... Kapku krve! Přišla s tím vdova po generálovi Kolomazníkovi či jak se jmenoval. Obrátili jsme se na ni s žádostí o pomoc počátkem sedmdesátých let, když časopisu hrozily temné chmury procesu, přinášeného očistnou posrpnovou vlnou. Soudružka oblékala totiž svoji postavu s pomocí maminky našeho kamaráda Jardy Linkeho, jež byla švadlenou. Oslovili jsme generálovou doufajíce, že její vyšlapaná cestička na Hrad k "tatíčkovi" Svobodovi, pomůže zachovat naši "uměleckou revui." Generálová Kolomazníková pracovala v Červeném kříži a byla posedlá dárcovstvím krve. Navrhla nám, abychom se my, mladí básníci sdružení kolem Divokého vína, stali dárci krve a psali o tom básničky. Časopis by se logicky přejmenoval na "Kapku krve" nebo by dostal podobný název, vyjadřující, že jsme dobrovolnými dárci krve. A zůstal by zachován... Všechno pokazil Jaroslav Linke. Ožral se jako prase a v noci vytočil generálové telefonní číslo: "Chceš nám vysát krev, ty upírko?" oslovil ji opilecky blábole...
Hvězdou 39. čísla je nesporně Oldřich Kulhánek. Soudíte-li jinak, pošlete mi o tom neprodleně zprávu. Grafické listy a ex libris do galerie Oldřicha Kulhánka poskytl mi věrný a zodpovědný dr. Vilém Stránský. Děkuju, Viléme, milý velkokníže českých grafiků a malířů. Prodal jsem už většinu svých koní a za získané oběžné prostředky zakoupil v jeho internetové aukční síni www.artbohemia.cz tolik Oldřichů Kulhánků, co jsem jen unesl. Leč několik jich Vilémovi ještě zůstalo pro vás, moji milí!

Oldřich Kulhánek Oldřich Kulhánek Oldřich Kulhánek
Oldřich Kulhánek

Druhým prezentovaným výtvarníkem je Mirek Huptych tvořící koláže rytmicky rezonující s básnickými dílky Aloise Marhoula. Z jejich uměleckého souznění vznikla právě knížka Anděl s černým křídlem.
Znovu oslavím fotografa a výtvarníka Pavla Jasanského, nejdospělejšího z nás mladíčků kolem Divokého vína soustředěných. V loňském roce oslavil sedm desítek plodných let a svoji tvůrčí práci představuje do konce února soubornou výstavou v galerii U Bílého jednorožce na náměstí v Klatovech. Výstava pak putuje do moravského Šternberku. Navštívil jsem Pavla v Klatovech 8. ledna, právě instaloval výstavu.

Při shlédnutí vystavovaných fotografií pocítil jsem hřejivý pocit. Nebýt mě jako modela, řada by jich vůbec nevznikla. Matýsek a Lucie měli z těch fotografií radost!

Pavel Jasanský Pavel Jasanský
Galerie Pavla Jasanského

Josef Kučera zvaný Kobra, poslední z redaktorů Divokého vína, jenž měl na starosti kreslený humor v počátku let sedmdesátých, oslavil 9. ledna šest a půl desítek svých veselých let v pražském Mánesu. Chtěl jsem u toho opravdu být, jenže místo gulášových a pivních hodů píšu vám, milí moji, tohle Slovo úvodem. Gratuluju, milý Kobro!
Ač píšu dosud jen o výtvarnících, vězte, že 39. číslo čítá i více jak dvacet autorů literárních. Jsem rád, že tři z nich žijí na Slovensku a milou tou řečí píší. Přiznávám, že líbí se mi snad každá slovenská básnička...
Po druhé vítám na stránkách Divokého vínaDušana Spáčila, jenž nedávno zúčtoval vydáním své sbírky Přebytečný anděl. Radost mi udělala taky knížka Tomáše Mazala Benátky a nabízím z ní ukázku.
Nezklamali věrní mladí básníci Divokého vína Jiří Žáček, Karel Sýs a Pavel Verner a ve svých archivech pro vás vyhledali básničky. Děkuju, kluci!
Babyboxy jsem začal a zákonitě s nimi taky skončím. Nakladatelství Petrklíč milého dr. Juraje Himala zrovinka vydává moji knížku Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech. DV 39 přináší jako ukázku poslední kapitolu z knihy a já vás zvu na křest toho literární skvostu do svatební síně Libeňského zámečku - sídla Městského úřadu Prahy 8. Vaše osobní účast při jednání konaném 4. února v 17 hodin je nezbytná. Občanské průkazy a rozvodové listy s sebou.L. H.


Smutná zpráva - 11. ledna zemřel Milan Rúfus


Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech

Kapitola šedesátá čtvrtá a poslední
Tragikomická
Proč není babybox v Plzni

I nepříliš pozorný internetový návštěvník si na titulní straně www.babybox.cz okamžitě povšimne, že jediná župa země české, kde není dosud zřízen babybox, je kraj plzeňský. Aha, řeknete si - Hess jak známo nepije pivo, nemá Plzeň rád... Naopak, nasměroval jsem náš výlet s Matýskem a Lucií do Plzně pod záminkou návštěvy tamní zoologické zahrady a obrovských sádrokartonových ještěrů zde žijících.
Prošli jsme rychlým krokem kolem velbloudice Josefiny, aniž bychom si vyzkoušeli jízdu na velbloudovi, proběhli jsme kolem sádrového člověka cromagnonského, prudérním výtvarníkem oblečeného do potrhaných kalhot po amerických vojácích osvoboditelích, prolétli jsme kolem orla mořského předvádějícího drezúru...
Moje myšlenky směřovaly k plzeňské soukromé Mulačově nemocnici. Psal se 9. srpen 2008, abych byl konkrétní. Tou dobou jsem už měl za sebou korespondenci s vedením Fakultní nemocnice Plzeň, jež nevedla nikam. V počítači mám složku mailů vyměněných s plzeňským primátorem a jeho náměstky svědčící sice o jejich chuti babybox v Plzni instalovat, ale nekompetenci přesvědčit k tomu ředitelku Fakultní nemocnice. Z kuloárních zdrojů jsem získal informaci, že vliv staré odpůrkyně babyboxů, plzeňské lékařky a bývalé ministryně zdravotnictví Milady Emmerové, je v hlavním městě župy mocný.
Umístění Mulačovy nemocnice v Dvořákově ulici křížící plzeňskou hlavní třídu Klatovskou mě nadchlo. Moje zkušené oko ihned umístilo babybox v přízemním okně vlevo od vchodu do nemocnice. Proběhl jsem vrátnicí a v rychlosti prozkoumal přízemní prostory na vnitřní straně okna. Vše vyhovovalo. Pořídil jsem několik fotek a ujížděl do Prahy psát nabídku majitelům Mulačovy nemocnice. A hned jsem taky volal svému příteli Jaroslavu Zachariášovi, děkanu Právnické fakulty Západočeské univerzity a velkému příznivci plzeňského babyboxu, doufaje v jeho mocnou podporu. Nemýlil jsem se, Jarda se pro babybox v Plzni okamžitě nadchnul a slíbil pomoc. Hlavu jsem měl naplněnu vizí zachránit v plzeňském babyboxu aspoň jednoho pravnuka amerických vojáků - osvoboditelů Plzně.
Zakrátko mi děkan Zachariáš zavolal, že sjednal schůzku s majiteli Mulačovy nemocnice doktory Jiřím Zeithamlem, Pavlem Weishäuplem a Zdeňkem Paškem. Měla se uskutečnit v pracovně vlivného plzeňského bosse. Z Jardových slov jsem pochopil, že je ruka v rukávě. Propadl jsem plzeňskému opojení a před odjezdem na schůzku vypsal jsem si na www.justice.cz nacionále jednatelů Mulačovy nemocnice, připravil smlouvu o zřízení babyboxu a vytiskl ji na nejbělejší papír. Abychom se mohli hned podepisovat...
Jaroslav Zachariáš mi dělal na vrcholné schůzce garde a byli jsem majiteli nemocnice i plzeňským bossem přijati královsky. Představil jsem pánům svůj projekt a s potěšením jsem sledoval, jak pozorně mě poslouchají.
Když jsem po čtvrthodinovém projevu poklesl hlasem, ujal se slova jeden z majitelů Mulačovy nemocnice: "Pane předsedo, pane řediteli," oslovil mě oběma mými hodnostmi, "obdivujeme vaši aktivitu ve prospěch odložených dětí. Považujeme ji za velmi přínosnou a užitečnou. Je velká škoda, že naše nemocnice je pro zřízení babyboxu nevhodná. Nejsme vybaveni karanténou pro hospitalizaci odloženého dítěte," ohromil mě svým argumentem moudrý lékař.
"Takovou karanténou není vybavena žádná nemocnice, v nichž jsme až dosud babybox zřídili," odpověděl jsem obratem a po pravdě, pochopiv s hrůzou, že moje nadšení bylo předčasné.
"Navíc nemáme smlouvu se zdravotní pojišťovnou o úhradě péče o nalezené dítě," navýšil důvody jednatel Mulačovy nemocnice.
"Úhrada vyplývá ze zákona," kontroval jsem jako znalec v oboru, "Všeobecná zdravotní pojišťovna je povinna uhradit zdravotní péči za nalezené dítě, mám kladné písemné vyjádření VZP černé na bílém," ujišťoval jsem přítomné majitele nemocnice doufaje, že svitla naděje.
"Jenže naše nemocnice je vybavena pouze pro péči o zdravé novorozence," trumfoval lékař.
"Fakultní nemocnice se špičkovou neonatologií je od vaší nemocnice co by kamenem dohodil a až dosud nalezené děti byly zdravé," snažil jsem se lékaře přesvědčit.
"Bylo by hazardní riskovat zdraví novorozence transportem do jiné nemocnice," poučil mě lékař starostlivě. Byla to poslední věta, kterou jsem na jednání vyslechl. V náhlém afektu jsem vstal od stolu a s přítomnými se rozloučil: "Pánové prominou, musím už odjet. Jaroslave, půjdeš taky?" obrátil jsem se ke kamarádovi děkanovi ztrnulému dosavadním jednáním. Vyšli jsme s poklonami z jednací místnosti a zamířili do Jaroslavovy oblíbené restaurace, abychom po dobré svíčkové spláchli trpkost nealkoholickým pivem.
Ujížděje kvapně ze západočeské metropole ku Praze, zahlédl jsem, že na mě z mraků nad městem juká moudrá a usmívající se tvář známé plzeňské lékařky. Byla středa 27. srpna 2008 a nikdo nemohl ještě vědět, že za několik málo týdnů se stane plzeňskou župankou.

Ludvík Hess

Ostatní tvorba Ludvíka Hesse publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Slovo úvodem
DV 130/2024: Úvod
DV 129/2024: Slovo úvodem
DV 128/2023: Slovo úvodem
DV 127/2023: Slovo úvodem
DV 126/2023: Slovo úvodem
DV 125/2023: Slovo úvodem
DV 124/2023: Slovo úvodem
DV 123/2023: Slovo úvodem
DV 122/2022: Slovo úvodem
DV 121/2022: Slovo úvodem
DV 120/2022: Slovo úvodem
DV 119/2022: Slovo úvodem
DV 118/2022: Fotografie
DV 117/2022: Slovo úvodem
DV 116/2021: Slovo úvodem
DV 115/2021: Slovo úvodem
DV 114/2021: Slovo úvodem
DV 113/2021: Slovo úvodem
DV 112/2021: Slovo úvodem
DV 111/2021: Slovo úvodem
DV 110/2020: Slovo úvodem
DV 109/2020: Slovo úvodem, Petr Novák z Jaroměře
DV 108/2020: Slovo úvodem. Divoké víno má pamětní desku na bráně Gymnázia U Libeňského zámku!
DV 107/2020: Slovo úvodem
DV 106/2020: Umřel Méla Machálek. Slovo úvodem
DV 105/2020: Slovo úvodem
DV 104/2019: Slovo úvodem a fotografka Martina Koubková
DV 103/2019: Slovo úvodem
DV 102/2019: Slovo úvodem
DV 101/2019: Slovo úvodem
DV 100/2019: Slovo úvodem, Jezdecké sochy a sochy koní v Čechách a na Moravě
DV 99/2019: Slovo úvodem
DV 98/2018: Slovo úvodem
DV 97/2018: Slovo úvodem
DV 96/2018: Slovo úvodem
DV 95/2018: Slovo úvodem
DV 94/2018: Slovo úvodem
DV 93/2018: Slovo úvodem
DV 92/2017: Slovo úvodem
DV 91/2017: Slovo úvodem
DV 90/2017: Slovo úvodem
DV 89/2017: Slovo úvodem
DV 88/2017: Slovo úvodem, Jezdecké sochy
DV 87/2017: Slovo úvodem
DV 86/2016: Slovo úvodem
DV 85/2016: Všichni mají narozeniny. Miloň Čepelka 80! Já nic – jsem nejmladší
DV 84/2016: Tři hvězdy divokého vína mají sedmdesát! Jen já pořád nic
DV 83/2016: Slovo úvodem
DV 82/2016: Slovo úvodem
DV 81/2016: Slovo úvodem
DV 80/2015: Slovo úvodem, Jezdecké sochy v zemi české
DV 79/2015: Slovo úvodem
DV 78/2015: Slovo úvodem
DV 77/2015: Slovo úvodem a další
DV 76/2015: Slovo úvodem a další
DV 75/2015: Slovo úvodem a další
DV 74/2014: Slovo úvodem a další
DV 73/2014: Slovo úvodem a další
DV 72/2014: Slovo úvodem
DV 71/2014: Slovo úvodem
DV 68/2013: Slovo úvodem
DV 67/2013: Slovo úvodem
DV 66/2013: Slovo úvodem
DV 65/2013: Slovo úvodem
DV 64/2013: Slovo úvodem
DV 63/2013: Slovo úvodem
DV 62/2012: Slovo úvodem, Kuře si podruhé žádá Jaroslavovu ruku a další
DV 61/2012: Slovo úvodem, Rozpadnou se v prach a další
DV 59/2012: Slovo úvodem, Strašné utrácení a další
DV 58/2012: Slovo úvodem, Klisny a hříbata a další
DV 57/2012: Slovo úvodem, Současnost a další
DV 56/2011: Slovo úvodem, Minulost
DV 55/2011: Slovo úvodem, Milena poprvé na koni, Uklízí stáje a vaří oběd
DV 54/2011: Slovo úvodem, Milena ve večerních úvahách a v ranním světle
DV 53/2011: Slovo úvodem, Jak kouše Milena
DV 52/2011: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích, Milena
DV 51/2011: Slovo úvodem, Ženy si Jaroslava vyměňují v rychlém sledu
DV 50/2010: Slovo úvodem, Kapitola pátá
DV 49/2010: Slovo úvodem, Žákovská knížka
DV 48/2010: Slovo úvodem, Kapitola třetí - Honza a Jirka - kluci Rothovic
DV 47/2010: Slovo úvodem, Malý Jarda
DV 46/2010: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích
DV 45/2010: Slovo úvodem, Kapitola z knížky Čtyřúhelník
DV 44/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 43/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 42/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 41/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 40/2009: Zemřel Pavel Verner a další
DV 38/2008: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech (2. kapitola)
DV 37/2008: Slovo úvodem, Pohádka devátá a poslední
DV 36/2008: Slovo úvodem, Osmá pohádka
DV 35/2008: Slovo úvodem, Sedmá pohádka svatební
DV 34/2008: Slovo úvodem
DV 33/2008: Slovo úvodem
DV 31/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 4. díl
DV 30/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 3. díl
DV 29/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - díl druhý
DV 28/2007: Fotografie
DV 27/2007: Slovo úvodem, Křest Antologie a další
DV 26/2007: Slovo úvodem, Opona padá
DV 25/2006: Fotografie z cyklu Cirkus
DV 24/2006: Slovo úvodem, Nadchnul nás Pavel Řezníček s Goldflamem
DV 23/2006: Slovo úvodem, Kdy začne přituhovat…?
DV 22/2006: Slovo úvodem, V roce 1970 jsme se měli všichni rádi!
DV 21/2006: Slovo úvodem, Markéta Hejná vzrušila mladé básníky…
DV 20/2006: Slovo úvodem, (Kapitola pojednávající o básnících…)
DV 19/2005: Slovo úvodem, Jak dopadl podnikatelský záměr, milý Hafede Bouassido?
DV 18/2005: Slovo úvodem, Zemřel Honza Čech
DV 17/2005: Slovo úvodem, Hara Kiri…??…
DV 16/2005: Fotografie
DV 15/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 14/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 13/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 12/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 11/2004: Akademický sochař docent Milan Vácha tvoří sochu Strážci (fotogalerie)
DV 10/2004: Slovo úvodem, Přistoupil Pavel Jasanský
DV 9/2004: Dům života i smrti
DV 8/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 7/2003: Vyvolávám staré filmy
DV 6/2003: Slovo úvodem, Zemřel Václav Hrabě
DV 5/2003: Slovo úvodem, Inspirovali jsme Hrabala
DV 4/2003: Slovo úvodem, Mluvil jsem s Allenem Ginsbergem
DV 3/2003: Slovo úvodem, Přišel Petr Cincibuch a Ladislav Landa
DV 2/2003: (vešla jsi dunivými kroky…)
DV 1/2002: Radaně, Není činnost pro psa dělat lidem hopsa a další