Pavlína Pulcová

Litva - Kurská kosa

Muž skrývá chlapce
bříšky prstů
tentýž písek
p r o s y p á v á m
Do nesčetně podob
stárneš
kráčíš písečnými dunami
bosýma nohama
po páteři mnohokrát přesypaného těla
kráčíš sám po sobě
ve vlastních šlépějích

* * *

strniště zaražené v nebi
žaluje
na hnisající ránu nad obzorem
mokvavo na dohled
kolem krav
jež zapomněly přežvykovat
kosý pohled
v očích déšť
znehybněl čas ve vertikálách
v táhlých pastvinách
napnutých větrem

* * *

      rozsévač
    p o h r s t e ch
  rozhazuje slunce
na hlavě Vincentově
vyrostla svatozář
  však vrány hlavu
    r o z k l o v a l y
      na kusy

* * *

mlha ucpává krajinu
vatou
už rezaví listí podél trati
na níž se vagony s cukrovkou
v tlukotu propadají
do ne ko neč na
nakonec zbudou jen
skořápky rozbité

ven se souká
kostnaté jádro
zimy

* * *

snad sama skála
prorostla svaly jeho rukou
jimiž otáčí
kola
závratnou rychlostí
sedavého života

* * *

vlhká cesta listí
perleťový lesk
obrovští slimáci
okusují
plodnici podzimu

* * *

klín sněžních husí táhne
plátno nebe
padající peří
jsem zasypána
pomlkami mezi slovy
obalena vločkami polibků
připadám si jak sněhová socha
jež je příliš horoucí
než aby uvízla
v konturách
hmoty

Ostatní tvorba Pavlíny Pulcové publikovaná v Divokém víně:
DV 73/2014: *** a další
DV 62/2012: *H*A*I*K*U*
DV 61/2012: *H*A*I*K*U*
DV 60/2012: *H*A*I*K*U*
DV 59/2012: *H*A*I*K*U*
DV 58/2012: Malé vítězství a další
DV 57/2012: Alibismus a další
DV 56/2011: ***
DV 55/2011: ***
DV 54/2011: Ve vaňkovce a další
DV 53/2011: ***
DV 52/2011: *** a další
DV 51/2011: Kodaň v Celetné a další
DV 50/2010: Po porodu, Toničce a další
DV 49/2010: Vzpomínky, ***
DV 48/2010: ***
DV 47/2010: *H*A*I*K*U*
DV 46/2010: ***
DV 45/2010: Na cestě
DV 44/2009: Proměny lásky a další
DV 43/2009: Když mrholí, Panenský Týnec
DV 42/2009: Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři a další
DV 41/2009: ****
DV 40/2009: Hora matky boží a další
DV 38/2008: Plavba do minulosti a další
DV 37/2008: Po turistické značce srdce a další
DV 36/2008: Gillesově ženě a další
DV 35/2008: Jarní, Třešně zjara
DV 34/2008: Nápěv, XXX a další
DV 33/2008: Tracyho tygr a další
DV 32/2007: Za doteky, Únava a další
DV 31/2007: V DOLU SV. JOSEFA, ŽIVOT a další
DV 29/2007: Odpuštění, Sevření, Smyslnost a další
DV 28/2007: RYZÍ OBRAZ (VE STÁJI) a další
DV 27/2007: Prázdnota, Olomoucké intermezzo a další
DV 26/2007: *H*A*I*K*U*, S čechomorem a další
DV 25/2006: (vůně koní…)
DV 24/2006: Noční bouřka, XXX a další