Pavlína Pulcová

XXX

I bez dechu se nadechují
sochy svatých
v askezi
most mezi nebem a zemí
pokora prýští jim z úst
místo slov
a z očí jas
krása krás mandle svitu –
svatozář a naši tvář
nenahmatáš
Nám je dýchat málo

XXX

oválná dráha lustru nad hlavou
bezměrná tíha jasu
padá
clona
vlákna času napnutá

Jsem v tunelu světla…

XXX

jsi slepý
ač vidíš
jasně
kolem sebe
tvůj svět je manéž
za závěsem falešných perel
zahlédneš střelnici
kde mezi krepovými růžemi
roztáčí terč ruka
pramáti Evy

Tvá střela předem nezná cíl

NA HOSTÝNĚ

oplatky napekli
k Její větší slávě
drobky škrábou
mezi kameny schodiště
prach poutníků
co tudy na nebe nesli
v ústech
Pannu Marii
lesk cetek jasnější
Jejího světla

ZA DOTEKY

odraz větru v okenních sklech
osmirkované rysy míjejících se
cesty zarostlé betonem
cizí dýchání
chlad

země
zřídlo
ukrývá

XXX

horou že jsi
křesat křemeny
oheň v dlaních
nosíš lidem
můj Prométhee
zeje ve mně puklina
spárou žhavý had tekutého kovu
mnou protéká

skálopevním

XXX

v hloubi skal
láme se chléb
právě teď
prorostlá rudnými žílami
ztuhla mi krev
strachem
z rozervání

ÚNAVA

beztvarý pohyb těla
víčka přivřená mezi světy
průrvou procházím
hraniční pásmo
tam a zpět

za zády snovody
sny
čenichají bdění

Ostatní tvorba Pavlíny Pulcové publikovaná v Divokém víně:
DV 73/2014: *** a další
DV 62/2012: *H*A*I*K*U*
DV 61/2012: *H*A*I*K*U*
DV 60/2012: *H*A*I*K*U*
DV 59/2012: *H*A*I*K*U*
DV 58/2012: Malé vítězství a další
DV 57/2012: Alibismus a další
DV 56/2011: ***
DV 55/2011: ***
DV 54/2011: Ve vaňkovce a další
DV 53/2011: ***
DV 52/2011: *** a další
DV 51/2011: Kodaň v Celetné a další
DV 50/2010: Po porodu, Toničce a další
DV 49/2010: Vzpomínky, ***
DV 48/2010: ***
DV 47/2010: *H*A*I*K*U*
DV 46/2010: ***
DV 45/2010: Na cestě
DV 44/2009: Proměny lásky a další
DV 43/2009: Když mrholí, Panenský Týnec
DV 42/2009: Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři a další
DV 41/2009: ****
DV 40/2009: Hora matky boží a další
DV 39/2009: Litva - Kurská kosa a další
DV 38/2008: Plavba do minulosti a další
DV 37/2008: Po turistické značce srdce a další
DV 36/2008: Gillesově ženě a další
DV 35/2008: Jarní, Třešně zjara
DV 34/2008: Nápěv, XXX a další
DV 33/2008: Tracyho tygr a další
DV 31/2007: V DOLU SV. JOSEFA, ŽIVOT a další
DV 29/2007: Odpuštění, Sevření, Smyslnost a další
DV 28/2007: RYZÍ OBRAZ (VE STÁJI) a další
DV 27/2007: Prázdnota, Olomoucké intermezzo a další
DV 26/2007: *H*A*I*K*U*, S čechomorem a další
DV 25/2006: (vůně koní…)
DV 24/2006: Noční bouřka, XXX a další