Pavlína Pulcová

***

tamburína s naprasklou
blankou ledu
oko upřené vzhůru
kde
v secesním ornamentu
tanečnice
nehybná v pohybu
dukátky na zápěstích
má zajizvené břicho
každoročním plozením…

v patách leží
v lesku zlata
dřímající tlení

***

v brázdách polí napnuty
šňůry srnčích kopýtek
holá duše polí
plápolá

v závětří
krmelce strachu
s muškou na oku
z nedalekého posedu
míří hlaveň

nad polem padá z nebe poštolka
ptačí střela na dráze slunce
kámen jenž zabíjí
třepetavá výstraha
smrti

***

Jiřímu Johnovi


tma nastlaná v ornici
ticho tiše oddychuje
živoucí masa
vlhké lůno země
zárodečný obal
s labyrinty
neslyšených hnutí
falické paprsky slunce
pronikají
šrafurou šera

skrze vrstvy
klíčení

***

jabloň u trati
vyšperkovaná
antracitovými brožemi
sněm krákorajících
lesklé peří
vrství se pod stromem

havrani
do svědomí
padlí

Ostatní tvorba Pavlíny Pulcové publikovaná v Divokém víně:
DV 73/2014: *** a další
DV 62/2012: *H*A*I*K*U*
DV 61/2012: *H*A*I*K*U*
DV 60/2012: *H*A*I*K*U*
DV 59/2012: *H*A*I*K*U*
DV 58/2012: Malé vítězství a další
DV 57/2012: Alibismus a další
DV 56/2011: ***
DV 55/2011: ***
DV 54/2011: Ve vaňkovce a další
DV 53/2011: ***
DV 52/2011: *** a další
DV 51/2011: Kodaň v Celetné a další
DV 50/2010: Po porodu, Toničce a další
DV 49/2010: Vzpomínky, ***
DV 48/2010: ***
DV 47/2010: *H*A*I*K*U*
DV 45/2010: Na cestě
DV 44/2009: Proměny lásky a další
DV 43/2009: Když mrholí, Panenský Týnec
DV 42/2009: Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři a další
DV 41/2009: ****
DV 40/2009: Hora matky boží a další
DV 39/2009: Litva - Kurská kosa a další
DV 38/2008: Plavba do minulosti a další
DV 37/2008: Po turistické značce srdce a další
DV 36/2008: Gillesově ženě a další
DV 35/2008: Jarní, Třešně zjara
DV 34/2008: Nápěv, XXX a další
DV 33/2008: Tracyho tygr a další
DV 32/2007: Za doteky, Únava a další
DV 31/2007: V DOLU SV. JOSEFA, ŽIVOT a další
DV 29/2007: Odpuštění, Sevření, Smyslnost a další
DV 28/2007: RYZÍ OBRAZ (VE STÁJI) a další
DV 27/2007: Prázdnota, Olomoucké intermezzo a další
DV 26/2007: *H*A*I*K*U*, S čechomorem a další
DV 25/2006: (vůně koní…)
DV 24/2006: Noční bouřka, XXX a další