Ján Gallo

OŠEMETNÁ GRAMATIKA

demokracia je vláda ľudu
čo je to však vlastne za vládu
mnohí možno lepšie chápať budú
keď to odvinieme od pádu
slovná väzba ako taká
každopádne platí
už len určiť pád nás čaká
genitív či datív