Slovo úvodem

Ať počítám jak počítám, dvacet čtyři děleno šesti do roka — dnešní 24. číslo v novodobé historii Divokého vína vydané tedy neznamená nic jiného než malé jubileum — čtyři roky vydávání. Gratuluju internetovým mágům — pánům z AVASu — Aleši Vašákovi, Petru Svobodovi řečenému Marvinovi a především Vítku Novákovi, že to s Divokým vínem tak dlouho vydrželi. Co s Divokým vínem, ale se mnou!

Fotografie P. Jasanského z cyklu Paristory

Dnešní číslo přináší dvacítku autorů ze tří prvních čísel roku 1971 a dvacítku autorů současných, jakož i fotografie Ondřeje Kavana. Pravda, poněkud odlišných od souboru fotografií Pavla Jasanského z Paříže počátku let sedmdesátých, jemuž dal Pavel jméno Paristory. Řada z těch fotek byla publikována na stránkách Divokého vína a v knize Básně Ladislava Landy, kterou Divoké víno mladému básníkovi posmrtně vydalo.

Nepřehlédněte v tomto čísle Feldekovy básničky v překladu Jiřího Žáčka. Verše významného slovenského autora vydává nakladatelství Primus k básníkovým sedmdesátinám.

Zrovna se Vítek Novák radoval: „Tak ještě tři čísla a máme to za sebou!“ Moje vzpomínky na historické Divoké víno jsou totiž rozloženy do 27 kapitol, tedy do 27 čísel www.divokevino.cz. Současně s 27. číslem vyjde Antologie Divokého vína, kniha čítající 27 kapitol na čtyřech stovkách stran. Věřím, že se podaří, aby Antologie spatřila světlo světa 4. února — v den vydání 27. čísla www.divokevino.cz. Nezvyklé datum, viďte? Prostě bych si rád ten den udělal radost, dal si dárek, víte?

Knihu vydá Národní knihovna ČR, jejíž ředitel Vlastimil Ježek má Divoké víno v oblibě, finančním darem přispěje farmaceutická společnost Roche. Kdo ale bude výkonným spoluvydavatelem…? Nechci nic zakřiknout, tuším, že by to mohlo být Nakladatelství Slovart. Nemýlíte se — nakladatelský dům vydávající nejkrásnější knihy v Čechách a na Slovensku. Jedna z nádherných knih Slovartu leží přede mnou na stole — Jan Saudek — fotograf český. Dostal jsem ji darem od paní Jarmily Holušové, ředitelky Slovartu. Že by snubní prstýnek…?

Titulní strana Antologie Divokého vína

Koupíte si Antologii Divokého vína, čtenáři milí? Nebude koštovat víc jak pět stováků. Že je to moc? Za víc jak stovku autorů více jak tisícovky básniček, povídek, fotografií a kreseb…? Na čtyřech stech stranách formátu 200 x 275 mm! Všechno v nádherné vazbě s přebalem, tištěno dvoubarevně! Dobrá, pokusíme se, aby se kniha vešla do čtyřech stováků. A už dnes si ji můžete objednat, prvních deset objednatelů získá knihu zadarmo! Ode mne darem. Ale prosím o osobní objednávku na soukromou emailovou adresu samozvaného šéfredaktora — hess@hess.cz.

Co bude dál? Vyjde 28. číslo www.divokevino.cz v tradičním datu 19. března 2007? Nevím. Nebude už na co vzpomínat, nebude co oprašovat. Sejde se tolik současné tvorby, aby to dalo jednou za dva měsíce na slušné číslo? Nevím. Opravdu to záleží na vás, milí moji, básnířky a básníci, výtvarníci, fotografové a fotografky. Bylo by mi líto, kdyby 19. března 2007 nevyšlo 28. číslo. Ale nebudu před sebou bagrem hrnout suché a opadané listí Divokého vína, slibuju sám sobě.

L. H.

Aktualita

Miloň Čepelka

Divoké víno mělo 42, Miloň Čepelka bude mít 70!

Nadchnul nás Pavel Řezníček s Goldflamem

Mladí básníci Divokého vína se s básnířkami scházeli i počátkem roku 1971 každý čtvrtek v Divadle v Nerudovce. Sešli se shodou okolností i na mé dvacáté čtvrté narozeniny — ve čtvrtek 4. února. Oslavil jsem je poslechem textů z pera brněnského autora Pavla Řezníčka. Psal básničky i prózy — jedna z nich nás tehdy zvláště nadchla a otiskli jsme ji pod názvem Goldflam v druhém čísle ročníku 1971, jsouce přesvědčeni, že popisuje příběhy vymyšlené osoby, netušíce, že Arnošt Goldflam je významnou osobností budoucí české kultury. Programovým pracovníkem Divadla byl stále Jan Rosák.

Prvnímu číslu roku 1971 dominují fotografie Pavla Hudce Ahasvera. Jeho legendární babička s kopretinami se objevila v několika podobách — s králíčkem na klíně, s houslemi, s knihou a kráčící zasněženou zahradou podél rodného domu. Snad se mi podaří někdy od Pavla získat originály fotografií k publikování. Problém spočívá v tom, že fotografie musí vyhledat v Mistrově rozsáhlém a nepříliš přehledném archivu jeho dcera… Pavel použil kopretiny i při focení portrétu krásné modelky. Dodnes mě okouzluje líbezná tvář dívky, asi jedné z Pavlových milenek, hledící na mne z Divokého vína. Jak a kde asi dnes žije, je krásná i jako babička…? Na protější stránce dvě básničky Karla Sýse, jehož adresa je mi dobře známá, Karel se nestěhuje a je pražskému činžáku v Kobylisích věrný.

fotografie Ondřeje Kavana fotografie Ondřeje Kavana text doprovází fotografie
Ondřeje Kavana

Založili jsme v Divokém víně rubriku „Zbyl nám blín“, v níž jsme dodatečně publikovali verše z archivu a dopisy, jež si mladí redaktoři a lektoři básní vyměňovali se stejně mladými autory. Jsou to dopisy sršící ironickým vtipem i přátelským duchem. Přidali jsme k nim podtitulek „Poetika odpovědí aneb když Divocí byli ještě mladší“.

Divoké víno číslo 1 / 1971 doplnily překlady básní Joerge Panknina z pera Pavla Linharta a černé vtipy kreslířů Cetkovského a Bernarda, jež ovšem nevynikly příliš vysokou výtvarnou úrovní.

karikatura M. Liďáka

V následujícím čísle je otištěna Haďákova karikatura Petra Cincibucha uprostřed osmi portrétů ostatních členů redakční rady doplněná titulkem „Konečně Petr Cincibuch mezi námi!“ Zdá se, že Petr nějakou dobu přebýval na samotce někde na jiné planetě… Na protější stránce portrét krásné dívky pořízený fotoaparátem Vladimíra Šimka. Identita dívky je mi dobře známá — Světla A. žije ve Švýcarsku a je stále skoro stejně půvabná, jako byla v roce 1971… Nevěříte? Kromě Šimkových fotografií jsou na titulu a na druhé straně fotky Pavla Jasanského z cyklu Paristory.

Z veršů pak Divokému vínu 2 / 1971 jednoznačně vévodí velkobáseň Karla Sýse Láska, jíž jsme věnovali pět tiskových stran.

Dvoustranu zaplnily verše Petra Cincibucha otištěné pod názvem Veteran rallye. Zavádějí nás do Petrova snového království starých automobilů, jež se posléze realizovalo postavením Muzea Z, ve kterém dnes stojí sedm (nebo osm?) lesknoucích se automobilů Československé zbrojovky Brno známých jako zetky.

Mnohostranný talent brněnského Pavla Řezníčka se v Divokém víně 2 / 1971 kromě próz Goldflam a Drogista prosadil i překladem veršů Jindřicha Heislera otištěných pod názvem Volky nevolky.

fotografie Ondřeje Kavana fotografie Ondřeje Kavana fotografie Ondřeje Kavana

Nemohu nevyzdvihnout svoji korespondenci s mladou básnířkou Martinou Novotnou, vojákyní z povolání v hodnosti četařky, otištěnou v rubrice Zbyl nám blín. Dopisy jsme si vyměňovali v roce 1965, tedy v mém roce maturitním. Evidentně jsem se pokusil s četařkou sblížit a činil jsem jí pod záminkou rozhovorů o poezii nabídky k osobnímu setkání. Ach, četařko Martino, jakoupak máš dnes asi hodnost…?

V programu Divadla v Nerudovce otištěném na předposlední straně čísla 2 / 1971 se dočteme, že básníci s básnířkami se sešli 4., 11., 18. a 25. března a že druhý březnový čtvrtek jsme s Honzou Rosákem vzpomínali recitací vybraných básniček na ročník 1969. Vida, už tenkrát se vzpomínalo, ovšem nikoli 35 let zpátky, k nostalgii nám stačilo vrátit se do minulosti o dva roky.

Číslo 3 / 1971 přináší překvapivou informaci o programech Divadla v Nerudovce — setkání se konala nejen ve čtvrtek ale i v neděli — programovým pracovníkem se stal Michael Lorenc, houslista a dirigent, šťastný milenec Markéty Hejné. Honza Rosák zřejmě už získal nějaké lukrativnější angažmá… Divadlo uvádělo písničky, verše a povídky Michaela Janíka a jeho věrného Miroslava Palečka, text — appeal Zdeňka Šimanovského a samozřejmě Markéty Hejné, ale i Aleše Synka, soka Michaela Lorenze a pozdějšího Markétina manžela.

fotografie Ondřeje Kavana fotografie Ondřeje Kavana fotografie Ondřeje Kavana

V rubrice Zbyl nám blín byl na dvou stranách pod názvem Konec mého psa otištěn úryvek z novely Pravonín Daniely Hodrové. Text jsme zřejmě docenili až opožděně. Omlouvám se Daniele, dnes uznávané české spisovatelce, a dodatečně a opožděně se pokouším chybu napravit ještě jednou publikováním Pravonína i v tomto čísle internetovém. No, nevím, jestli z toho bude mít radost…

Dvoustranu věnovalo Divoké víno 3 / 1971 básním Šelome Tanai a Chaji Vered v překladu Jakuba Markoviče a Vladimíra Kafky. Dominoval opět Pavel Řezníček, jehož textům vymezilo Divoké víno tři strany. Musím také připomenout otištění hravých veršů Karla Daňhela, dnešního ředitele táborského divadla, jenž se stále hlásí k Divokému vínu.

První a poslední stranu obálky vytvořily celostránkové fotografie Pavla Jasanského z cyklu Paristory.

Minulou kapitolu vzpomínek jsem ukončil slovy: „Zdá se, že se nesmělo sice nic, ale mohlo se skoro všechno. Jenomže přituhovat začne vzápětí…“

Ale pořád nic. Petr Cincibuch už ani nerozeznal, který z automobilů zaparkovaných před redakcí je jeho, a aby se zbavil jednoho ze svých mercedesů, vyměnil jej za parní lokomobil. Šéfredaktor vozil mladé básnířky přepychovou francouzskou simcou či posléze pětikvaltovými fiaty s motorem o sto koňských silách, s nimiž získával ocenění na automobilových závodech, maminka jeho dcer Dorotky a Markétky, básnířka Zuzana, nakupovala u spřáteleného řezníka na Újezdě báječné roštěnky a přeměňovala je na další kilogramy živé váhy až 127 kg vážícího šéfredaktora. A nebylo nic snazšího, než se silným vozem předjet kolonu sovětských nákladních a obrněných automobilů.

Dočkáte se, milí moji, už příští číslo popíše dramatické změny v historii Divokého vína.

Ludvík Hess

Ostatní tvorba Ludvíka Hesse publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Slovo úvodem
DV 131/2024: Slovo úvodem
DV 130/2024: Úvod
DV 129/2024: Slovo úvodem
DV 128/2023: Slovo úvodem
DV 127/2023: Slovo úvodem
DV 126/2023: Slovo úvodem
DV 125/2023: Slovo úvodem
DV 124/2023: Slovo úvodem
DV 123/2023: Slovo úvodem
DV 122/2022: Slovo úvodem
DV 121/2022: Slovo úvodem
DV 120/2022: Slovo úvodem
DV 119/2022: Slovo úvodem
DV 118/2022: Fotografie
DV 117/2022: Slovo úvodem
DV 116/2021: Slovo úvodem
DV 115/2021: Slovo úvodem
DV 114/2021: Slovo úvodem
DV 113/2021: Slovo úvodem
DV 112/2021: Slovo úvodem
DV 111/2021: Slovo úvodem
DV 110/2020: Slovo úvodem
DV 109/2020: Slovo úvodem, Petr Novák z Jaroměře
DV 108/2020: Slovo úvodem. Divoké víno má pamětní desku na bráně Gymnázia U Libeňského zámku!
DV 107/2020: Slovo úvodem
DV 106/2020: Umřel Méla Machálek. Slovo úvodem
DV 105/2020: Slovo úvodem
DV 104/2019: Slovo úvodem a fotografka Martina Koubková
DV 103/2019: Slovo úvodem
DV 102/2019: Slovo úvodem
DV 101/2019: Slovo úvodem
DV 100/2019: Slovo úvodem, Jezdecké sochy a sochy koní v Čechách a na Moravě
DV 99/2019: Slovo úvodem
DV 98/2018: Slovo úvodem
DV 97/2018: Slovo úvodem
DV 96/2018: Slovo úvodem
DV 95/2018: Slovo úvodem
DV 94/2018: Slovo úvodem
DV 93/2018: Slovo úvodem
DV 92/2017: Slovo úvodem
DV 91/2017: Slovo úvodem
DV 90/2017: Slovo úvodem
DV 89/2017: Slovo úvodem
DV 88/2017: Slovo úvodem, Jezdecké sochy
DV 87/2017: Slovo úvodem
DV 86/2016: Slovo úvodem
DV 85/2016: Všichni mají narozeniny. Miloň Čepelka 80! Já nic – jsem nejmladší
DV 84/2016: Tři hvězdy divokého vína mají sedmdesát! Jen já pořád nic
DV 83/2016: Slovo úvodem
DV 82/2016: Slovo úvodem
DV 81/2016: Slovo úvodem
DV 80/2015: Slovo úvodem, Jezdecké sochy v zemi české
DV 79/2015: Slovo úvodem
DV 78/2015: Slovo úvodem
DV 77/2015: Slovo úvodem a další
DV 76/2015: Slovo úvodem a další
DV 75/2015: Slovo úvodem a další
DV 74/2014: Slovo úvodem a další
DV 73/2014: Slovo úvodem a další
DV 72/2014: Slovo úvodem
DV 71/2014: Slovo úvodem
DV 68/2013: Slovo úvodem
DV 67/2013: Slovo úvodem
DV 66/2013: Slovo úvodem
DV 65/2013: Slovo úvodem
DV 64/2013: Slovo úvodem
DV 63/2013: Slovo úvodem
DV 62/2012: Slovo úvodem, Kuře si podruhé žádá Jaroslavovu ruku a další
DV 61/2012: Slovo úvodem, Rozpadnou se v prach a další
DV 59/2012: Slovo úvodem, Strašné utrácení a další
DV 58/2012: Slovo úvodem, Klisny a hříbata a další
DV 57/2012: Slovo úvodem, Současnost a další
DV 56/2011: Slovo úvodem, Minulost
DV 55/2011: Slovo úvodem, Milena poprvé na koni, Uklízí stáje a vaří oběd
DV 54/2011: Slovo úvodem, Milena ve večerních úvahách a v ranním světle
DV 53/2011: Slovo úvodem, Jak kouše Milena
DV 52/2011: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích, Milena
DV 51/2011: Slovo úvodem, Ženy si Jaroslava vyměňují v rychlém sledu
DV 50/2010: Slovo úvodem, Kapitola pátá
DV 49/2010: Slovo úvodem, Žákovská knížka
DV 48/2010: Slovo úvodem, Kapitola třetí - Honza a Jirka - kluci Rothovic
DV 47/2010: Slovo úvodem, Malý Jarda
DV 46/2010: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích
DV 45/2010: Slovo úvodem, Kapitola z knížky Čtyřúhelník
DV 44/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 43/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 42/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 41/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 40/2009: Zemřel Pavel Verner a další
DV 39/2009: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech
DV 38/2008: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech (2. kapitola)
DV 37/2008: Slovo úvodem, Pohádka devátá a poslední
DV 36/2008: Slovo úvodem, Osmá pohádka
DV 35/2008: Slovo úvodem, Sedmá pohádka svatební
DV 34/2008: Slovo úvodem
DV 33/2008: Slovo úvodem
DV 31/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 4. díl
DV 30/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 3. díl
DV 29/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - díl druhý
DV 28/2007: Fotografie
DV 27/2007: Slovo úvodem, Křest Antologie a další
DV 26/2007: Slovo úvodem, Opona padá
DV 25/2006: Fotografie z cyklu Cirkus
DV 23/2006: Slovo úvodem, Kdy začne přituhovat…?
DV 22/2006: Slovo úvodem, V roce 1970 jsme se měli všichni rádi!
DV 21/2006: Slovo úvodem, Markéta Hejná vzrušila mladé básníky…
DV 20/2006: Slovo úvodem, (Kapitola pojednávající o básnících…)
DV 19/2005: Slovo úvodem, Jak dopadl podnikatelský záměr, milý Hafede Bouassido?
DV 18/2005: Slovo úvodem, Zemřel Honza Čech
DV 17/2005: Slovo úvodem, Hara Kiri…??…
DV 16/2005: Fotografie
DV 15/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 14/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 13/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 12/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 11/2004: Akademický sochař docent Milan Vácha tvoří sochu Strážci (fotogalerie)
DV 10/2004: Slovo úvodem, Přistoupil Pavel Jasanský
DV 9/2004: Dům života i smrti
DV 8/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 7/2003: Vyvolávám staré filmy
DV 6/2003: Slovo úvodem, Zemřel Václav Hrabě
DV 5/2003: Slovo úvodem, Inspirovali jsme Hrabala
DV 4/2003: Slovo úvodem, Mluvil jsem s Allenem Ginsbergem
DV 3/2003: Slovo úvodem, Přišel Petr Cincibuch a Ladislav Landa
DV 2/2003: (vešla jsi dunivými kroky…)
DV 1/2002: Radaně, Není činnost pro psa dělat lidem hopsa a další