Markéta Hejná

Zavane ve mně

Zavane ve mně,
myslím na hvězdný pohyb, jak mne zdvíhá,
zatímco u křišťálu
dlouze, nepohnutě...

I v meluzíně náhle jsem,
v předlouhém dechu, zpěvně nazvaném
v dalekém světě tím, kdo nejspíš viděl
koupat se hudbu ve větrných časech.

Vykvetou, myslím, zrůžovělá rdesna,
tak jako mírní, rozechvělí hadi,
na místech, kudy hudba z vody vyšla,
orosená.

Křišťál, křišťál
matnou mlhou sevřený.

(publikováno v Divokém víně 1 / 1971)

Ostatní tvorba Markéty Hejné publikovaná v Divokém víně:
DV 35/2008: Slzy Ezau
DV 34/2008: Autorovo ráno, Jméno a další
DV 29/2007: VONA
DV 26/2007: Na božím řetězu, A je to tu a další
DV 24/2006: Vzlyk, Ne a další
DV 23/2006: Vzdech, Ještě a další
DV 22/2006: Její pata, Mezi rukou a čelem a další
DV 21/2006: Chvíle, Žlutavý kámen a další