Marie Šmucarová

***

v plavuních klesá dým
ty závistivé tažné...
(jako bych málo líbávala
na hladinách jezer bílých)
stezky se strmě mihotají
a prameny daleko předaleko
Bože vezmi té věrnosti
i mlčení
jsem tulák o jeskyním víně
a má modla je vznešená
v trpkých chvílích mi vyprávějí
o fialových koulích v rašícím lese
o žlutých tónech v klapotu dřeváků
ale má voda je mrtvá

***

i vlci vyjí někdy náhle
jak pokyn k milování
po kterém dlouho
nikdo
nezastonal
do suchých višní horké rty
a v úžlabině těl
suchá ostřice
na ztepilé hoře
převozník cinká penězi
spřažený s větrem

(publikováno v Divokém víně 2 / 1971)

Ostatní tvorba Marie Šmucarové publikovaná v Divokém víně:
DV 22/2006: (v září…)
DV 21/2006: (milenec jejího jalovcového těla…), (k těžkým vratům…) a další
DV 20/2006: (hrou píšťal vedena…), (Bože dopřej mi toho vydechnutí…) a další
DV 19/2005: (prázdné okovy…), (mí nespočetní přátelé obojživelníci…)