Eva Šulcová

***

Přesýpací čas
cestu klestí
k jaru na márách
Zvětralé praménky štěstí
kamínky posbírané
na patách včel
Je odsvítáno
Janíček – zvoníček
nám k nebi uletěl

Vesnická slavnost

Křehounký spáč
věchýtek sluncem rozemletý
zasunutý
pod doškové smetí
na zimu souká niť

Na holé dlani pařezů
nehybnost zraje
dřevěnými lety

Babí léto

Kéž hnědá jsem jak zem
a kéž sláma mi čouhá z bot
já vsáknu chléva teplý pach
a dupat budu po patách bosých
ruce založené v bok

(publikováno v Divokém víně 3 / 1971)