Karel Vodička
Domitius Nero

Requiem za hřích

Jednou jsem usínal ve hrobce plné kostí,
životem znechucen a jeho prázdnotou,
celý svět proklínal pln zármutku a zlosti,
povstalých z života s tou lidskou holotou.

Tu ovšem počaly mé smysly plné hříchu
pomýšlet na krásu panenských nahých těl,
když náhle slyšel jsem v tmou nabobtnalém tichu,
záhrobní orchestr, jenž rajskou hudbou zněl.

Na kostech vzklíčilo zas nové, čisté tělo
v andělskou nevěstku po smrti páchnoucí.
S nezkrotnou dravostí mne ve hřích vlákat chtělo,
zhasit mou počestnost, v ten čas již hynoucí.

Jak kámen strnul jsem, to přiznávám se, pane;
ta běhna dávala mi svůj klín pro slasti.
Na odiv stavěla své vnady nevídané,
v než jsem se propadal jak v hořké propasti.

Rci vpravdě, čtenáři, — ty odolal bys chtíči,
zhmotnělý v těle mém tam v kryptě zvětralé?
Pod šelmou hbitou tak, až slabiny ti zničí—
zato však daruje rozkoše nemalé?

Jak v poutech přikován já podlehl jí hravě,
zkrátka mě dostala, ta plína nevěrná;
však z její příčiny tu prohlédl jsem právě,
že vše tu na světě není jen dočerna.

Prázdnota tklivá je, když s tichem konejšivým
do tógy zahalí náš obřad úmrtí.
Však už mi jedno je, zda mrtvým jsem či živým,
když hříchu oddávat se lze i po smrti.

(28. května 2006)

Ostatní tvorba Karla Vodičky publikovaná v Divokém víně:
DV 82/2016: Mene tekel
DV 79/2015: Pondělí
DV 68/2013: Diference
DV 57/2012: Revolta
DV 55/2011: Satisfakce
DV 54/2011: Všem dlužníkům
DV 46/2010: Misie
DV 43/2009: Jedné australské dámě
DV 41/2009: Tíže bytí, Mrtvému příteli
DV 36/2008: Závislost, Poslední deprese
DV 35/2008: Sbohem
DV 26/2007: Jak chutná první láska
DV 25/2006: Mamince
DV 22/2006: Mé panence
DV 21/2006: Staré sbírky básní
DV 20/2006: Sonet vánoční
DV 19/2005: Jedné dívce z orientu, Prostitutka
DV 16/2005: V moci ďábla
DV 15/2005: Panenka