Karel Vodička
(Domitius Nero)

Panenka

Za časů nejsladších vídávám panenku,
jen křehkých třináct let zdobí jí tělo.
Když jednou kráčela ve slunci po venku,
mé srdce najednou stokrát ji chtělo.

Chorobný básníku plný zlých něžností,
hříšná je láska tvá planoucí pro ni.
Čarovný pohled má, není to ke zlosti?
A pleť tak bělostná překrásně voní!

Hloupoučké děvčátko krásnější bohyně,
snadno si dušičku zaprodá peklu.
Hladově hltá lži v milostné vidině,
navždy se vzdalujíc božskému světlu.

Za nocí horečných drásám ji v objetí,
cudnost když pozbývá v omamném víně.
Bez temných výčitek, navěky prokleti
radost svou hledáme v probodlém klíně.

(11. ledna 2005)

Ostatní tvorba Karla Vodičky publikovaná v Divokém víně:
DV 82/2016: Mene tekel
DV 79/2015: Pondělí
DV 68/2013: Diference
DV 57/2012: Revolta
DV 55/2011: Satisfakce
DV 54/2011: Všem dlužníkům
DV 46/2010: Misie
DV 43/2009: Jedné australské dámě
DV 41/2009: Tíže bytí, Mrtvému příteli
DV 36/2008: Závislost, Poslední deprese
DV 35/2008: Sbohem
DV 26/2007: Jak chutná první láska
DV 25/2006: Mamince
DV 24/2006: Requiem za hřích
DV 22/2006: Mé panence
DV 21/2006: Staré sbírky básní
DV 20/2006: Sonet vánoční
DV 19/2005: Jedné dívce z orientu, Prostitutka
DV 16/2005: V moci ďábla