Jana Rathouská

Kámen a voda

Ptáme se,
ale kámen ani voda nevyzradí
tajemství proměny...

Tušíme jenom,
že socha je zrozena dřív,
než kámen se naposled vzepne
úderu dláta.

Právě tak voda
dávno zná slanost všech moří
i hořkou palčivost slz
tvých pomíjivých nářků.

Ale kdyby hmota zůstala jenom původní,
nač by tu vlastně byla?

(publikováno v Divokém víně 3 / 1968)

Ostatní tvorba Jany Rathouské publikovaná v Divokém víně:
DV 18/2005: Volba krále