Josef Musil

Jinovatka

(rondel)

Jak je ta chvíle vrtošivě krátká,
kdy větve stromů halí jinovatka!
Je třeba dýchat do šály;
vždyť každá větévka je vratká,
vždyť den je dosud ospalý
a stromy jako neviňátka,
křehčí než tóny píšťaly,
ze sna se právě probraly.
Jak je ta chvíle vrtošivě krátká,
kdy větve stromů halí jinovatka!

Pak stačí, aby z povzdálí
zaštěkal pes či vrzla vrátka —
a běl se na zem skutálí.
Jak je ta chvíle vrtošivě krátká,
kdy větve stromů halí jinovatka...

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Josefa Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: (Žalm ke svatému Josefovi…), (Rapsodie vlčí smečky…) a další
DV 18/2005: 1. Velký rondel, 2. Velké sylabické rondó a další
DV 17/2005: (Pod spodní větví…), (V koruně stromu…) a další
DV 15/2005: Tupý pan Tupý
DV 14/2005: Exklusivní feuilleton aneb Výlučný podčárník
DV 13/2004: Nejtišší znaménka