V. Koudelková

Otcovství

Noc spustila se s měsícem
teď v síti bílých provázků se zmítá
v krajině prudký údiv sněhu

maria zkrvavěla sníh
ježíšek vykřikl
i bůh měl potřebu být otcem

Možnost v dítěti může být smysluplná
ba bývá i smyslem

Dnem procházíme do noci
na prahu ještě stromek a podarovat

Stromek a dítě zeleně pláče

(publikováno v Divokém víně 3 / 1968)