Šárka Smazalová

Červený hrách

Henri Rousseauovi

Hildegard v zeleném.
A poli na pospas.
(Ďas
ve zvonici zvoní.)
V nedělním obleku
nevnímá koní.
Zato však v pokleku
sázet se připraví
Červený hrách.
Náhle se zastaví:
Nemá, má?
A pak — ach!
Hrách zasazen,
když Hildegarda černá zem
už má.
Pak černá země k smrti chová
Červený hrách.
Druhý den Hildegard
barví se do nachova
na márách.

Z příbytku hodinářova

Sen ptačí 4.
toho dne

Čtyřoký kanár
na šňůrce od piána
tančí tančí sám.
Pět hodin, šest hodin,
desátá a čtvrt odbíjí,
kanárovi zeje na šíji
jizva
a pět ran.
Hodinář — jindy šprýmař
dnes zamyšleně srká
svou kávu z hrnku.
Potajmu kanáru strká zob
po jednom zrnku.
Hop!
A kanár tančí.
Čtyřoký.
Na šňůrce od piána jančí
a kašle na roky.

(publikováno v Divokém víně 3 / 1968)

Ostatní tvorba Šárky Smazalové publikovaná v Divokém víně:
DV 22/2006: Čaj
DV 16/2005: (Co si počít…)