Šárka Smazalová

Čaj

Alexej: Sofie Alexejevno, počkejte přece!
Sofie: Prosím vás, Alexeji, už jsem vám to říkala dvakrát. Chcete snad
mému otci něco vytýkat? A nebo snad...

Alexej:Ne, ne, Sofie. Uklidněte se, prosím vás, uklidněte se. Vždyť přece
víte, že já...

Sofie:Dost na tom, Alexeji Sergejeviči, co už se stalo. A teď ještě ke
všemu vy s tím vysvětlováním příčin a okolností toho všeho.
Vždyť je to nesmysl! Tím se přece už nic nespraví. Nic, rozumíte
mi přece, docela nic.

Alexej:Ano, máte pravdu, Sofie.

nedokončeno...

(publikováno v Divokém víně 7 / 1970)

Ostatní tvorba Šárky Smazalové publikovaná v Divokém víně:
DV 16/2005: (Co si počít…)
DV 15/2005: Červený hrách, Z příbytku hodinářova