Jiří Žáček

Žluté zrcadlo

(románek)

V noci sazí
zlatě nazí

Plamen svíčky
mezi víčky

Prsy její
vyzvánějí

Prška potu
do šepotu

Oči zvadly
za zrcadly

Lenost

Krajina položená pod lis dne.
Cítíme všichni ten tlak v týle.

Říp, ňadro Polabí,
laskán očima vandráků,
ční opodál pod vývěvou léta.

Jak leklé ryby
plují po hladině prezervativy.

Olovo v žilách.
Lenost.
Vítr, hřebem slunce
přibitý k obloze.

Dnes nebude počato žádné dítě.
Myšlenky spí v norách s krtky.

V prachu před hospodou
stádo vydojených soudků.

Dneska Bůh už od rána
sedí u piva s říčními dělníky
a každému, kdo vstoupí,
dá rozhřešení.

Mimo

Procitání
do tvých dlaní

Stezky stesku
za rozbřesku

Já... Ty... Sami
s kulisami

Křivá slova
Tantalova

Báseň jež není o tvých očích

Báseň jež není o tvých očích
O čtvrté zrána z bezvědomí
zdvíhají ptáci víčka dne
a první paprsek se zlomí
dřív než ti na rty dopadne

Ospalá země střásá rosu
a jitrem z něhož upíjí
servírka nese na podnosu
svá ňadra jako hostii

V akátech vadne hvězdné mlíčí
Rak čas nám prchá pozpátku
Ach pasti snů jež na nás líčí
smrt než nám zdrhne oprátku!

Ptakopysk

Hele, ptakopysk (řekli), pojď sem, ptakopysku!
(ohlédl jsem se, kde je jaký ptakopysk — rád bych osobně poznal ptakopyska — dosud jsem neměl to štěstí.)
No přece ty, ptakopysku jeden! (řekli netrpělivě a chopili mě pod paží).
Promiňte, to bude asi omyl (řekl jsem), nejsem žádný ptakopysk!
Ptakopysk a ještě lže (křikli naráz)! To už je příliš!
Jsem Tenaten, svobodný, bez vyznání (zvolal jsem), můžete se podívat do mých dokladů!
Ha, navíc falešné doklady! (Pohrozili mi prstem a mé doklady hodili do kanálu.)
Ptakopysk má přece zobák! A snáší vejce! (Chytal jsem se stébla). A já nemám ani zobák, ani nesnáším vejce!
To už se všechno naučíte, jen chtít se musí! Ale vy asi nechcete, co (významně na mne pohlédli)?
Podívejte, to byl dobrý vtip s tím ptakopyskem (pokusil jsem se usmát), ale já už musím jít, pospíchám...
Počkat počkat! Jaký dobrý vtip?! (jeden z nich si vyhrnul rukávy). Tak vy si z nás děláte legraci?!
Ale kdepak (vyhrkl jsem), to já jen tak, z nervozity...
Jen tak, jen tak! No no, ptakopysku, ovládej se přece (vzali mě znovu kolem ramen)!
Protřel jsem si oči, doufaje, že se mi to všecko jenom zdá, ale s úlekem jsem zjistil, že mi zatím narostl zobák.)
No tak vidíš, ptakopysku, že to jde, když se chce (pohladili mě po zobáku a pustili ze sevření).
(Dopadl jsem na všecky čtyři a cupital jsem za nimi, ale šli příliš rychle na mé krátké nožičky. Ucítil jsem tlak v podbřišku: věděl jsem, že musím rychle najít nějaký vhodný kout, kde bych mohl snést vejce. V dálce jsem ještě zahlédl, jak cosi pokřikujíce uchopili nějakého vzpírajícího se člověka pod paží a vlekli ho s sebou.)

Kukačka

Na stromě seděl muž a v pravidelných intervalech kukal. Zastavil jsem se opodál a čekal jsem, co se bude dít. Zanedlouho se okolo mě shromáždil hlouček lidí, přivábených kukáním z druhého konce parku.
„Podívej, kukačka,“ obrátil se starší muž ke své ženě, „a jak krásně kuká!“ „Tak vidíš, Viléme, jaro už je tady!“ řekla nyvě žena a počítala, kolik let jí ještě zbývá. Hlouček se rozrůstal.
Mezi lidmi se prodral hromotluk v mysliveckém. „Tak vida, kukačka,“ konstatoval suše a káravě dodal: „Parazit našich lesů!“ Sundal s ramene pušku a otevřel brašnu s náboji.
„To chcete zabít člověka?“ neudržel jsem se. „Kdepak člověka,“ řekl myslivec a vsunul náboj do hlavně, „kukačku přece.“ „Copak nevidíte, že je to nějaký blázen?“ řekl jsem. „Myslí si, že je kukačka, a tak kuká, ale to přece neznamená, že je to opravdu kukačka!“ „Přece mi nebudete tvrdit, že nerozeznám člověka od kukačky!“ řekl myslivec a potěžkal pušku. Hlouček se zájmem čekal, jak to všechno dopadne.
„Snad byste tu kukačku nemusel zastřelit,“ ozvala se žena počítající kukání, „anebo ještě chvilku počkejte, vždyť mi vyšlo teprve sedmnáct let...“ dodala lítostivě. Muž na stromě stále bezstarostně kukal.
„Ba ne, paní, je to moje povinnost! A přece byste nebyla pověrčivá?“ řekl myslivec a zamhouřil jedno oko.
Strhl jsem hlaveň pušky stranou právě v okamžiku, kdy zaduněl výstřel. „Co děláte, vy blázne, vždyť ulítla!“ nakvašeně zakroutil hlavou myslivec a odstrčil mě. Otočil jsem se tím směrem, kam všichni hleděli. Kukající muž, mávaje rukama, přelétl nad našimi hlavami a zmizel mezi korunami stromů.

(otištěno v Divokém víně 7 / 1970)

Léčky

1
Bezčasí bez chuti
na něž si zvykám
průzračná vanutí
odnikud nikam

láká mě na slunce
otvírá bránu
V přičmoudlé špeluňce
vyhořím k ránu

2
Hodiny zteřelé
špinavý nádech
hořký pot na čele
pohledy v zádech

Zítřek nás promění
v strašáky v poli
Zbytečná sevření
po nichž dlaň bolí

3
Milostná puklina
jež jarem stůně
Vábíš mě do klína
na vlečku vůně

Už slyším trávu růst
bezhlavě v spěchu
Naslouchám u tvých úst
cizímu dechu

4
Když se den zešeří
šplhají ze stok
šramotí u dveří
zamoří město

bratříčci holátka
čumáčky krysí
v šeru kde oprátka
soucitu visí

5
Zájezdní putyka
nezvaných hostí
město nás polyká
vyvrhne kosti

Předjitřní zátiší
pavoučích sítí
kde nikdo neslyší
tvé cudné vytí

6
Rozkvétá ze mě žluč
v šeru jež pění
Znova se věřit uč
v boha jenž není

V mohyly paměti
které čas kácí
(Tvé rty z mých odletí
jak tažní ptáci)

7
Jazýčky požárů
nám v prachu stelou
Zakopnem ke stáru
o vlastní tělo

Bude nám do smíchu
z moudrosti dědů
Roztajem potichu
v krůpěje jedu

(publikováno v Divokém víně 9 / 1970)

Ostatní tvorba Jiřího Žáčka publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Nevěřte dějinám
DV 131/2024: Marťan na Venuši a další
DV 130/2024: Rád bych se dožil a další
DV 129/2024: Válka dvou galaxií a další
DV 128/2023: Není kam uprchnout a další
DV 127/2023: Převtělování
DV 126/2023: Kdybych byl rybář z Bretaně a další
DV 125/2023: Jitřní chvíle a další
DV 124/2023: Tulák, Krysař a další
DV 123/2023: Blues o duši a další
DV 122/2022: Vyhořelým a další
DV 121/2022: Jakou barvu má duše a další
DV 120/2022: Krásy planety a další
DV 119/2022: Píseň nemilovaného a další
DV 118/2022: Jak se píše báseň a další
DV 117/2022: Okáči švestkoví a další
DV 116/2021: A nikdo netuší a další
DV 115/2021: Oumuamua a další
DV 114/2021: Křídla a další
DV 113/2021: Kamaráde mozku a další
DV 112/2021: Rozednívání a další
DV 111/2021: Básně z dávnověku
DV 110/2020: Zabiják, Kazisvěti a další
DV 109/2020: Básník hledá mecenáše
DV 108/2020: Už jste si dali očipovat psa? a další
DV 107/2020: Plivanec z mostu
DV 106/2020: V hodině mezi psem a vlkem
DV 105/2020: Život se s námi nepáře a další
DV 104/2019: Na romantiky bacha
DV 103/2019: Underwood, V noci a další
DV 102/2019: Embryo chce vědět
DV 101/2019: Underwood, V noci a další
DV 100/2019: Super džob
DV 99/2019: Autohavárie
DV 98/2018: Capriccia
DV 97/2018: Bez Venuší
DV 96/2018: Bajka o zvířeti v nás
DV 95/2018: Kdo vyvede duše ze tmy
DV 94/2018: 3 + 1
DV 93/2018: Café horor
DV 92/2017: Pět zapomenutých básní
DV 91/2017: Šťastná budoucnost
DV 90/2017: Kamarádka rakovina a další
DV 89/2017: Tři kavárny
DV 88/2017: Jak jsem potkal Otavu a další
DV 87/2017: Kavárna mezi řádky a další
DV 86/2016: Vinobraní, Pohlednice z Córdoby
DV 85/2016: Kdo učí ptáky zpívat
DV 84/2016: Miliardy roků
DV 83/2016: Nejkratší básně
DV 82/2016: Tři básně pro Evu
DV 81/2016: Eurobásně
DV 80/2015: Alternativní životy
DV 79/2015: Nejkrásnější básně
DV 78/2015: Měsíce
DV 77/2015: Vytí za mrtvého vlka
DV 76/2015: Televizní zprávy
DV 75/2015: Alternativní životy
DV 74/2014: Nejkratší báseň o umírání
DV 73/2014: Jak Bůh stvořil Divoké víno a další
DV 72/2014: Mlčenlivý sonet
DV 71/2014: Pět kaváren
DV 70/2014: Kavárenský povaleč a další
DV 69/2014: Blues pro Janu K.
DV 68/2013: Holduj vínu a další
DV 67/2013: Moje erotická kariéra a další
DV 66/2013: Homo sapiens
DV 65/2013: Já a ty, Moje sportovní kariéra a další
DV 64/2013: Sen o zbloudilé tramvaji
DV 63/2013: Kdybych byl strážce majáku a další
DV 62/2012: Tři zapomenuté nebásně
DV 61/2012: Princezničky, Zda být či nebýt a další
DV 60/2012: Pomalost, Až a další
DV 59/2012: Dolce farniente aneb chvála svobodného povolání a další
DV 58/2012: Vy mně taky a další
DV 56/2011: Nedělní korzo, Sonet o sudu a další
DV 55/2011: Kavárenský povaleč a další
DV 54/2011: Návod k použití knihy básní
DV 53/2011: Sonet náměsíčný, Čtenářky básní a další
DV 52/2011: Růžová znělka, Noční jízda Českým středohořím a další
DV 51/2011: Růže, Princezničky a další
DV 50/2010: Pět sonetů
DV 49/2010: Sonet pro Simonettu Vespucci a další
DV 48/2010: Vykutálený sonet
DV 46/2010: Moje sportovní kariéra a další
DV 45/2010: Jak se všecko na tom světě hatí, Sonet o sudu
DV 44/2009: Nedělní korzo, Persona non grata
DV 43/2009: Rimbaud 1966, Kouzla letní noci a další
DV 42/2009: Zdivočelá země po 60 letech
DV 41/2009: Voda voděnka, Můj kraj a další
DV 40/2009: Máj 1963 u řeky Otavy a další
DV 39/2009: Život je boj, Sudety a další
DV 38/2008: PANOPTIKUM s.r.o. - ukázky
DV 37/2008: Píseň o holubici, jak ji zpívá Ruben Hachverdjan
DV 36/2008: Potrati, Vesluji a další
DV 35/2008: Ptákoviny pro Divoké víno a další
DV 34/2008: Zaklínání
DV 33/2008: Cikáni, Na jahodách a další
DV 32/2007: Válka pohlaví
DV 31/2007: Popěvek o zázračném víně
DV 30/2007: Nad knihou Jak sbalit ženu
DV 29/2007: Víno, Modlitbička, Inzerát a další
DV 28/2007: Dívčí capriccio, Na áru a další
DV 27/2007: Život je zázračný, Havárie a další
DV 26/2007: Úplněk, Hladová básník a další
DV 25/2006: Větrná noc, Život je zázračný a další
DV 24/2006: Starý muž
DV 23/2006: Inzerát, Ach mladí básníci
DV 22/2006: Blues o toulavým kotěti, Zpráva o stavu poezie v Čechách
DV 21/2006: O líbezné pošetilosti věcí, Jsme jedné krve — ty i já a další
DV 20/2006: Evergreen
DV 19/2005: Zlatý list
DV 18/2005: Šťastný člověk, Větrná noc
DV 17/2005: Okamžiky
DV 16/2005: Samomluva, Okamžik a další
DV 15/2005: Dilema, Alelujá a další
DV 13/2004: Haló, pane malíři, Námořnice Katrinka a další
DV 12/2004: Muž z doby kamenné
DV 11/2004: Až naprší a uschne, Popěvek o brýlích a další
DV 10/2004: Měsíc sebevrahů
DV 9/2004: Blues nuselskýho mostu
DV 8/2004: Nespavost, Mořská bouře a další
DV 7/2003: EKG, Nokturno a další
DV 6/2003: Fotoaparát, Ocúny a další
DV 5/2003: Periferní blues
DV 4/2003: Vzpomínka stará tisíc let, Stará hrušeň z jara a další
DV 3/2003: Březen, Jaro a další
DV 2/2003: Lesní sonet, Trestaurant u Bumbrlíčka a další
DV 1/2002: Někdo, Jarní sonet pro krátkozrakou krásku z nádražní restaurace a další