Jiří Žáček

Sedm sonetů

RIMBAUD 1966

(Rekonstrukce dávné básně)

V zahradní hospůdce, jež voní ambrózií,
utápíš ve víně svůj nejnovější splín,
nedbaje o čas, který zbrkle míjí;
kvočna noc tiše sedá na Petřín.

Jsi pouhý štvanec všech svých fantasmagorií,
láska ti chutná hořce jako blín,
objímáš dívku s kočkovitou šíjí;
má duši ještě černější než klín.

Závratně blízká, nekonečně cizí,
probouzí v tobě galaxie vizí,
jak oheň palčivých a mrazivých jak led.

Kde budeš hledat, až ti navždy zmizí
tvůj věrný anděl, zaklínačka krizí,
múza tvých snových šedesátých let?

KOUZLA LETNÍ NOCI

Letní noci,
voníš po ovoci,
po ovoci dívčí pleti
jako ve dvaceti.

Vrať se ke mně
všemi póry Země,
ochraňuj mě od bezmoci,
čarodějná noci!

A ty, Bože,
vraž mi do srdce své nože,
za tu dávnou vůni
nemilosrdně mě utop v tůni,
anebo mě rychle zabij bleskem,
než abych se trápil steskem!

BALKÁNSKÝ VÍTR

Pánové s diplomatickým pasem
a s duší koňských handlířů,
až zase budete blábolit
na té či oné mírové konferenci

své dobře honorované blafy
o tom, jak jste bombardováním
nemocnic, škol a obydlených čtvrtí
uhájili demokracii a zajistili mír,

nezapomeňte se zabarikádovat
před svobodným, nepokořitelným větrem,
který vámi pohrdá,
který se vás štítí,
který vám naprosto nediplomaticky
plivne do tváře.

1999

BLUDNÁ VČELA

aneb O škodlivosti pedagogiky

Přifrčela bludná včela,
přeletěla přes řeku,
zakroužila kolem čela
vzdělanému člověku.

Nakrabatil lysé čelo,
tvářil se jak doktor věd:
Trochu píle by to chtělo!
Opylovat! Sbírat med!

A ta malá bludná včela
nakvašeně odfrčela,
zmizela mi z dohledu.

Haló, pane učiteli,
nenasírejte mé včely,
nebo budu bez medu!

ČERVENÉ PARAPLÍČKO

(Olejomalba Josefa Mánesa)

Červené paraplíčko je naše tajná skrýš,
červené paraplíčko, kde máme k sobě blíž,
tajná skrýš před čumily se hodí pro snění,
májové odpoledne nás štědře odmění.

Červené paraplíčko nám zpestří procházku,
červené paraplíčko je šance pro lásku,
. schovám tě do náruče, kde budeš v bezpečí,
a naše duše splynou vroucně a bez řečí.

Červené paraplíčko běh času zastaví,
ty budeš romantická, já budu laskavý,
stačí jen políbení a pohled do očí,
tvé dlaně horce vzplanou, mé srdce zdivočí.
(Ta chvíle vytržení přežije staletí:
červené paraplíčko v mé i tvé paměti …)

ÓDA NA VESNICKÉHO KOHOUTA

Zakokrhej zplna hrdla, kohoutku,
ranní hymnu radosti a míru;
zasloužíš si pohádkovou pochoutku,
fanfarone z rodu mušketýrů.

Dokud ještě kokrhají kohouti,
život nám jde přenáramně k duhu,
na světě je veselo jak na pouti,
fanfarone z rodu dobrodruhů.

Zpívej ráno, v poledne i k večeru
halekačku, tango, jazz i operu -
ještě tu je místo pro básníky.
Až dozpíváš, zatleská ti celý dvůr,
pro mě vždycky budeš první trubadúr -
fanfarone kokrháči, díky!

Až budu u konce s dechem,
obrostu zeleným mechem;
zocelen letitým spěchem
stanu se ctihodným Čechem.
Až budu u konce s mízou,
přioděn antickou řízou,
vyzbrojen hlubinnou schízou.
ožením se s bílou břízou.
Až budu u konce s žitím,
skoncuji s nadměrným pitím,
začnu se domlouvat vytím,
motýlka štěstí si chytím.
Až budu u konce se vším,
stanu se konečně lepším.

Ostatní tvorba Jiřího Žáčka publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Rád bych se dožil a další
DV 129/2024: Válka dvou galaxií a další
DV 128/2023: Není kam uprchnout a další
DV 127/2023: Převtělování
DV 126/2023: Kdybych byl rybář z Bretaně a další
DV 125/2023: Jitřní chvíle a další
DV 124/2023: Tulák, Krysař a další
DV 123/2023: Blues o duši a další
DV 122/2022: Vyhořelým a další
DV 121/2022: Jakou barvu má duše a další
DV 120/2022: Krásy planety a další
DV 119/2022: Píseň nemilovaného a další
DV 118/2022: Jak se píše báseň a další
DV 117/2022: Okáči švestkoví a další
DV 116/2021: A nikdo netuší a další
DV 115/2021: Oumuamua a další
DV 114/2021: Křídla a další
DV 113/2021: Kamaráde mozku a další
DV 112/2021: Rozednívání a další
DV 111/2021: Básně z dávnověku
DV 110/2020: Zabiják, Kazisvěti a další
DV 109/2020: Básník hledá mecenáše
DV 108/2020: Už jste si dali očipovat psa? a další
DV 107/2020: Plivanec z mostu
DV 106/2020: V hodině mezi psem a vlkem
DV 105/2020: Život se s námi nepáře a další
DV 104/2019: Na romantiky bacha
DV 103/2019: Underwood, V noci a další
DV 102/2019: Embryo chce vědět
DV 101/2019: Underwood, V noci a další
DV 100/2019: Super džob
DV 99/2019: Autohavárie
DV 98/2018: Capriccia
DV 97/2018: Bez Venuší
DV 96/2018: Bajka o zvířeti v nás
DV 95/2018: Kdo vyvede duše ze tmy
DV 94/2018: 3 + 1
DV 93/2018: Café horor
DV 92/2017: Pět zapomenutých básní
DV 91/2017: Šťastná budoucnost
DV 90/2017: Kamarádka rakovina a další
DV 89/2017: Tři kavárny
DV 88/2017: Jak jsem potkal Otavu a další
DV 87/2017: Kavárna mezi řádky a další
DV 86/2016: Vinobraní, Pohlednice z Córdoby
DV 85/2016: Kdo učí ptáky zpívat
DV 84/2016: Miliardy roků
DV 83/2016: Nejkratší básně
DV 82/2016: Tři básně pro Evu
DV 81/2016: Eurobásně
DV 80/2015: Alternativní životy
DV 79/2015: Nejkrásnější básně
DV 78/2015: Měsíce
DV 77/2015: Vytí za mrtvého vlka
DV 76/2015: Televizní zprávy
DV 75/2015: Alternativní životy
DV 74/2014: Nejkratší báseň o umírání
DV 73/2014: Jak Bůh stvořil Divoké víno a další
DV 72/2014: Mlčenlivý sonet
DV 71/2014: Pět kaváren
DV 70/2014: Kavárenský povaleč a další
DV 69/2014: Blues pro Janu K.
DV 68/2013: Holduj vínu a další
DV 67/2013: Moje erotická kariéra a další
DV 66/2013: Homo sapiens
DV 65/2013: Já a ty, Moje sportovní kariéra a další
DV 64/2013: Sen o zbloudilé tramvaji
DV 63/2013: Kdybych byl strážce majáku a další
DV 62/2012: Tři zapomenuté nebásně
DV 61/2012: Princezničky, Zda být či nebýt a další
DV 60/2012: Pomalost, Až a další
DV 59/2012: Dolce farniente aneb chvála svobodného povolání a další
DV 58/2012: Vy mně taky a další
DV 56/2011: Nedělní korzo, Sonet o sudu a další
DV 55/2011: Kavárenský povaleč a další
DV 54/2011: Návod k použití knihy básní
DV 53/2011: Sonet náměsíčný, Čtenářky básní a další
DV 52/2011: Růžová znělka, Noční jízda Českým středohořím a další
DV 51/2011: Růže, Princezničky a další
DV 50/2010: Pět sonetů
DV 49/2010: Sonet pro Simonettu Vespucci a další
DV 48/2010: Vykutálený sonet
DV 46/2010: Moje sportovní kariéra a další
DV 45/2010: Jak se všecko na tom světě hatí, Sonet o sudu
DV 44/2009: Nedělní korzo, Persona non grata
DV 42/2009: Zdivočelá země po 60 letech
DV 41/2009: Voda voděnka, Můj kraj a další
DV 40/2009: Máj 1963 u řeky Otavy a další
DV 39/2009: Život je boj, Sudety a další
DV 38/2008: PANOPTIKUM s.r.o. - ukázky
DV 37/2008: Píseň o holubici, jak ji zpívá Ruben Hachverdjan
DV 36/2008: Potrati, Vesluji a další
DV 35/2008: Ptákoviny pro Divoké víno a další
DV 34/2008: Zaklínání
DV 33/2008: Cikáni, Na jahodách a další
DV 32/2007: Válka pohlaví
DV 31/2007: Popěvek o zázračném víně
DV 30/2007: Nad knihou Jak sbalit ženu
DV 29/2007: Víno, Modlitbička, Inzerát a další
DV 28/2007: Dívčí capriccio, Na áru a další
DV 27/2007: Život je zázračný, Havárie a další
DV 26/2007: Úplněk, Hladová básník a další
DV 25/2006: Větrná noc, Život je zázračný a další
DV 24/2006: Starý muž
DV 23/2006: Inzerát, Ach mladí básníci
DV 22/2006: Blues o toulavým kotěti, Zpráva o stavu poezie v Čechách
DV 21/2006: O líbezné pošetilosti věcí, Jsme jedné krve — ty i já a další
DV 20/2006: Evergreen
DV 19/2005: Zlatý list
DV 18/2005: Šťastný člověk, Větrná noc
DV 17/2005: Okamžiky
DV 16/2005: Samomluva, Okamžik a další
DV 15/2005: Dilema, Alelujá a další
DV 13/2004: Haló, pane malíři, Námořnice Katrinka a další
DV 12/2004: Muž z doby kamenné
DV 11/2004: Až naprší a uschne, Popěvek o brýlích a další
DV 10/2004: Měsíc sebevrahů
DV 9/2004: Blues nuselskýho mostu
DV 8/2004: Nespavost, Mořská bouře a další
DV 7/2003: EKG, Nokturno a další
DV 6/2003: Fotoaparát, Ocúny a další
DV 5/2003: Periferní blues
DV 4/2003: Vzpomínka stará tisíc let, Stará hrušeň z jara a další
DV 3/2003: Březen, Jaro a další
DV 2/2003: Lesní sonet, Trestaurant u Bumbrlíčka a další
DV 1/2002: Někdo, Jarní sonet pro krátkozrakou krásku z nádražní restaurace a další