Guillaume Apollinaire

Přeložil Jiří Žáček

PÍSEŇ NEMILOVANÉHO

Paulu Léautaudovi

Zpíval jsem smutku zvesela
v roce 3 píseň bez vědomí
že láska která zemřela
zítra jak Fénix kletbu zlomí
a znova vzlétne z popela


Potkal jsem jednou pobudu
v londýnské noci Flinka s tváří
mé lásky mého osudu
Měl oči které temně září
Sklopil jsem hlavu ve studu

Hnal jsem se za ním o překot
Hvízdal si Šli jsme ulicemi
já faraón on štvaný rod
Hebrejců jdoucích ke své zemi
uličkou vzdutých mořských vod

Ať města rozpadnou se v prach
bylas-li málo milována
Jsem faraón jsem bůh a vrah
jsem vojsko nejvyššího pána
Miloval jsem jen tebe Ach

Na rohu ulic oheň vzplál
Fasády zbarvil do červena
Dým vlál jak zkrvavený šál
ulicí kudy prošla žena
Lhostejně spěchá dál a dál

Má kruté oči křivý šrám
po noži na odkryté šíji
Opilá z krčmy jde vstříc tmám
Láska je hořká když nás míjí
Láska je nejkrutější klam

Když Odysseus připlul zpět
po letech domů do Ithaky
věrný pes poznal pána hned
A žena s laskavými zraky
čekala na něj moře let

Vítězstvím unavený král
vrátil se ke své Sakuntale
Čekala na něj jak si přál
čekala věrně svého krále
a hrozen lásky pro něj zrál

Na šťastné krále z pověstí
vzpomněl jsem plný beznaděje
Láska mě znova obelstí
Kam poděla se věrnost kde je
Mně zbylo jenom neštěstí

Peklo mých stesků nezná vděk
Ráj mého chtění nikde není
Každý král světa každý rek
rád umře v bídě v ponížení
pro jeden její polibek

Ó slunce vrať se rozehřát
srdce jež zmrzlo v hroudu ledu
srdce té kterou jsem měl rád
a kterou zapřít nedovedu
zmučený láskou tisíckrát

Spolu jsme obepluli svět
má paměti ty krásný vraku
Bloudíme věčně naposled
od rozbřesku až do soumraku
který mě děsí tíhou běd

Má lásko sbohem Bylas jen
nádherný přelud ženy kterou
ztratil jsem loni poražen
v Německu její nedůvěrou
Zmizelas navždy jako sen

Ó Mléčná dráho sestro řek
bystřin jež Kanaánem plynou
a bělostných těl milenek
Plujeme k tobě mlhovinou
my mrtví plavci dlouhý věk

A jindy v dubnu zpíval jsem
radostí zrána za rozbřesku
o lásce která přišla sem
Milostnou píseň svému stesku
zpíval jsem o ní s úžasem

SVÍTÁNÍČKO ZPÍVANÉ LONI PŘI LAETARE

Je jaro Pojďme do lesa
má Sedmikrásko moje paní
Kdákají kvočny Nebesa
růžově barví slunce ranní
Láska v nás oheň vykřesá

Venuše s Martem jsou tu zas
vášniví horcí až nás mrazí
Dají se celí napospas
a tančí v růžích krásní nazí
Tak slaví bozi hodokvas

Má něha vládne rozkvětu
v němž krása jara zjevuje se
A já jsem šťastný že jsme tu
Pan pohvizduje ukryt v lese
Slyš touhu v žabím kupletuVrby se v pláči ohlíží
Umřeli bozi Nejsou ničí
Pan ba i Ježíš na kříži
Láska je mrtvá Kočky křičí
a já tu pláču v Paříži

Já mistr písní pro krásky
naslouchám nářku srdce svého
Sirénám kladu otázku
Zpívám zpěv nemilovaného
žalozpěv lásky bez lásky

Ach bože Láska umřela
Zbyla mi po ní pouhá slova
vzpomínky stíny bez těla
Věrný jak žena Mauzolova
štkám tu nad hrstí popela

Jsem lásce věrný jako pes
věrný tak jako v Záporoží
kozáci rváči z nichž jde děs
jsou věrní stepím pravdě boží
Ubrání každou svoji ves

Kozáci slyšte Žádám hned
Půlměsíc budiž vaše víra
Hvězdáři z něho luští svět
Jsem sultán hlava všehomíra
Budu vám vládnout tisíc let

Buďte mí věrní poddaní
psal sultán Bože jak se smáli
Ať si nás nejdřív podmaní
všemocný mohamedán v dáli
A hned se dali do psaní

ODPOVĚĎ ZÁPOROŽSKÝCH KOZÁKŮ CAŘIHRADSKÉMU SULTÁNOVI

Jsi lotr Ďábel rohatý
Nejhorší mezi belzebuby
prašivec mezi zvířaty
Při žraní ti hnůj kape z huby
Svěť si sám ty své sabaty

Ty shnilá tresko prokletá
s růžencem vyloupaných očí
Jsi krvelačná koketa
Tvá máti pšoukla jako kočí
a vyprdla tě do světa

Ty vrahu ze všech největší
Morový vřede Koňský zadku
Jsi hnusný rypák prasečí
Felčary si kup za svou zlatku
a dej se léčit v bezpečíÓ Mléčná dráho sestro řek
bystřin jež Kanaánem plynou
a bělostných těl milenek
Plujeme k tobě mlhovinou
my mrtví plavci dlouhý věk

Stesk v očích děvky nehřeje
Ó lvice lásky tvoje vnady
jsou pouhý paklíč zloděje
Tvoje rty měly pachuť zrady
Zmařilas moje naděje

Měla jsi v očích stovky hvězd
Noc rozechvěla naše těla
Sirény v očích předly lest
Ústa nám vášní zkrvavěla
Sudičky štkaly ostošest

Žiju však už jen chvílemi
kdy čekám srdcem čekám duší
na mostě jménem Vraťsemi
Ó až se vrátí zas mě vzruší
zas najdu štěstí na Zemi

V srdci mám velkou pustinu
Svět se mi ztrácí v nepaměti
Zač trpím řekni Za vinu
Jak jen být šťastný jako děti
Z té marné touhy zahynu

Tvoji tvář křísím zpod víček
má holubičko nad niž není
Chudobko dej mi střevíček
Daleký ostrove mé chtění
voníš mi jako hřebíček

Ó bludičky z mých rozcestí
Skřítkové už mi vijí věnce
Osude plný neřestí
Dejte mi provaz oběšence
chci usmířit své neštěstí

Hoře můj osud rozmnoží
Má duše která nemá pána
vypučí novou odnoží
Vyhne se obětištím rána
jež sype hvězdy do loží

Ty bože žalu prokletí
tví kněží slouží tvému právu
šílení vrazi obětí
jež marně mřely pro tvou slávu
Kéž tě už nikdo nesvětí

Mlčky se za mnou plíží špeh
To můj stín všude sleduje mě
Vládče mých mrtvých bohů všech
vyměř mi těch pár sáhů země
Uštkni mě hade abych zdech

Stíne jsi světlomilný host
proto tě vodím do sluníčka
Dvojníku bratře s nímž jsem srost
jsi můj a nejsi nic jen hříčka
Vezmu tě s sebou na věčnost

Závěje sněhu roztály
okruží zimy Ale tady
jaro už táhne do dáli
Zpívají ptáci pučí sady
Je duben apríl nestálý

Armáda které velel mráz
prchá a v kalužích se topí
když tráva všude kolem nás
vztyčila k útoku svá kopí
A všichni jihnou z jarních krás

Mám srdce větší tolikrát
jak zadek damascénské dámy
Měl jsem tě lásko příliš rád
a proto steskem umírá mi
Všem sedmi mečům velím Vstát

Můj stesku nepros o zázrak
Ty meče protnou moje srdce
rozbitý opuštěný vrak
Blázen si hraje na mudrce
Chci zapomenout ale jak

SEDM MEČŮ

První meč bledý Somnambul
strašlivý vítěz každé seče
Jeho břit mrazí chladem žul
a řeka krve za ním teče
Sám Vulkán zemřel když jej kul

Druhý meč blýská zrcátky
Milostín Duha nad krajinou
Bozi ho nosí na hrátky
Lupiči pod ním houfně hynou
Dar ježibaby z pohádky

Třetí je modrý Pro dámy
Řečený Smil rek z Tvrdoňova
Skřet Hermes chvalně neznámý
předvede jim ho beze slova
čímž dámy hravě omámí

Čtvrtý meč celý zlatavý
Řeka jež v slunci zmedověla
A ženy jdoucí z otavy
v ní koupají svá krásná těla
Plavci je písní pozdraví

Pátý meč Svatý bez těla
Přeslice zvoucí do bezpečí
kde roste cypřiš z popela
kde čtyři větry svorně klečí
Každou noc vzplane doběla

Šestý meč zvoní ocelí
Oddaný přítel jeden ze sta
Ráno nás opět rozdělí
Sbohem Už na mě čeká cesta
Kohouti buďte veselí

Sedmý meč lásku popraví
Hle mrtvá žena zvadlé keře
Hej vy tam buďte laskaví
zavřete za mou láskou dveře
Neznám tě Sbohem C´est la vieÓ Mléčná dráho sestro řek
bystřin jež Kanaánem plynou
a bělostných těl milenek
Plujeme k tobě mlhovinou
my mrtví plavci dlouhý věk

Démoni náhod hrají nám
veselou skočnou Máme svátky
Začneme věřit krásným hrám
A vtom nás opět srazí zpátky
dolů vstříc temným hlubinám

Osudy plné katastrof
Králové šílí nad propastí
Hroutí se celý hvězdný krov
V ložích nám děvky piští slastí
Čas všecko změní ve hřbitov

Hle kníže Luitpold starý kmet
uštvaný regent dvojí říše
bojí se na vše pomyslet
Světlušky na něj prší z výše
a v jeho duši pláče svět

Nad vodou zámek bez jména
Z bárky zní písně radovánek
Je slyšet krásná ozvěna
Na vlnách které čeří vánek
umírá labuť siréna

Tam v tůni plné zrádných vod
utonul král král z vůle boží
A vlny jeho doprovod
na břeh jej tváří k nebi složí
Ó kéž mu spánek přijde vhod

Sluneční lyra ohnivá
mě pálí v prstech Zas mě tíží
můj věrný smutek protiva
Trápím se Bloudím po Paříži
Umírám tady zaživa

Bože ty nudné neděle
Na dvorech kvílí kolovrátky
Flašinet slzy semele
Květinám vadnou všechny plátky
I lásky vadnou vesele

Pařížské noci Ovzduší
nasáklé ginem Ohňostroje
Tramvaje drnčí do uší
svůj hymnus šíleného stroje
zpěv mechanismů bez duší

Kavárny čpící pižmem stád
rád pobudů a prostitutek
vykřičí do tmy nastokrát
všechnu svou lásku všechen smutek
Má lásko jsi můj vzlet i pád

Já mistr písní pro krásky
naslouchám nářku srdce svého
Sirénám kladu otázky
Zpívám zpěv nemilovaného
žalozpěv lásky bez lásky


Přeložil Jiří Žáček

Ostatní tvorba Jiřího Žáčka publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Marťan na Venuši a další
DV 130/2024: Rád bych se dožil a další
DV 129/2024: Válka dvou galaxií a další
DV 128/2023: Není kam uprchnout a další
DV 127/2023: Převtělování
DV 126/2023: Kdybych byl rybář z Bretaně a další
DV 125/2023: Jitřní chvíle a další
DV 124/2023: Tulák, Krysař a další
DV 123/2023: Blues o duši a další
DV 122/2022: Vyhořelým a další
DV 121/2022: Jakou barvu má duše a další
DV 120/2022: Krásy planety a další
DV 119/2022: A zlý pryč a další
DV 118/2022: Jak se píše báseň a další
DV 117/2022: Okáči švestkoví a další
DV 116/2021: A nikdo netuší a další
DV 115/2021: Oumuamua a další
DV 114/2021: Křídla a další
DV 113/2021: Kamaráde mozku a další
DV 112/2021: Rozednívání a další
DV 111/2021: Básně z dávnověku
DV 110/2020: Zabiják, Kazisvěti a další
DV 109/2020: Básník hledá mecenáše
DV 108/2020: Už jste si dali očipovat psa? a další
DV 107/2020: Plivanec z mostu
DV 106/2020: V hodině mezi psem a vlkem
DV 105/2020: Život se s námi nepáře a další
DV 104/2019: Na romantiky bacha
DV 103/2019: Underwood, V noci a další
DV 102/2019: Embryo chce vědět
DV 101/2019: Underwood, V noci a další
DV 100/2019: Super džob
DV 99/2019: Autohavárie
DV 98/2018: Capriccia
DV 97/2018: Bez Venuší
DV 96/2018: Bajka o zvířeti v nás
DV 95/2018: Kdo vyvede duše ze tmy
DV 94/2018: 3 + 1
DV 93/2018: Café horor
DV 92/2017: Pět zapomenutých básní
DV 91/2017: Šťastná budoucnost
DV 90/2017: Kamarádka rakovina a další
DV 89/2017: Tři kavárny
DV 88/2017: Jak jsem potkal Otavu a další
DV 87/2017: Kavárna mezi řádky a další
DV 86/2016: Vinobraní, Pohlednice z Córdoby
DV 85/2016: Kdo učí ptáky zpívat
DV 84/2016: Miliardy roků
DV 83/2016: Nejkratší básně
DV 82/2016: Tři básně pro Evu
DV 81/2016: Eurobásně
DV 80/2015: Alternativní životy
DV 79/2015: Nejkrásnější básně
DV 78/2015: Měsíce
DV 77/2015: Vytí za mrtvého vlka
DV 76/2015: Televizní zprávy
DV 75/2015: Alternativní životy
DV 74/2014: Nejkratší báseň o umírání
DV 73/2014: Jak Bůh stvořil Divoké víno a další
DV 72/2014: Mlčenlivý sonet
DV 71/2014: Pět kaváren
DV 70/2014: Kavárenský povaleč a další
DV 69/2014: Blues pro Janu K.
DV 68/2013: Holduj vínu a další
DV 67/2013: Moje erotická kariéra a další
DV 66/2013: Homo sapiens
DV 65/2013: Já a ty, Moje sportovní kariéra a další
DV 64/2013: Sen o zbloudilé tramvaji
DV 63/2013: Kdybych byl strážce majáku a další
DV 62/2012: Tři zapomenuté nebásně
DV 61/2012: Princezničky, Zda být či nebýt a další
DV 60/2012: Pomalost, Až a další
DV 59/2012: Dolce farniente aneb chvála svobodného povolání a další
DV 58/2012: Vy mně taky a další
DV 56/2011: Nedělní korzo, Sonet o sudu a další
DV 55/2011: Kavárenský povaleč a další
DV 54/2011: Návod k použití knihy básní
DV 53/2011: Sonet náměsíčný, Čtenářky básní a další
DV 52/2011: Růžová znělka, Noční jízda Českým středohořím a další
DV 51/2011: Růže, Princezničky a další
DV 50/2010: Pět sonetů
DV 49/2010: Sonet pro Simonettu Vespucci a další
DV 48/2010: Vykutálený sonet
DV 46/2010: Moje sportovní kariéra a další
DV 45/2010: Jak se všecko na tom světě hatí, Sonet o sudu
DV 44/2009: Nedělní korzo, Persona non grata
DV 43/2009: Rimbaud 1966, Kouzla letní noci a další
DV 42/2009: Zdivočelá země po 60 letech
DV 41/2009: Voda voděnka, Můj kraj a další
DV 40/2009: Máj 1963 u řeky Otavy a další
DV 39/2009: Život je boj, Sudety a další
DV 38/2008: PANOPTIKUM s.r.o. - ukázky
DV 37/2008: Píseň o holubici, jak ji zpívá Ruben Hachverdjan
DV 36/2008: Potrati, Vesluji a další
DV 35/2008: Ptákoviny pro Divoké víno a další
DV 34/2008: Zaklínání
DV 33/2008: Cikáni, Na jahodách a další
DV 32/2007: Válka pohlaví
DV 31/2007: Popěvek o zázračném víně
DV 30/2007: Nad knihou Jak sbalit ženu
DV 29/2007: Víno, Modlitbička, Inzerát a další
DV 28/2007: Dívčí capriccio, Na áru a další
DV 27/2007: Život je zázračný, Havárie a další
DV 26/2007: Úplněk, Hladová básník a další
DV 25/2006: Větrná noc, Život je zázračný a další
DV 24/2006: Starý muž
DV 23/2006: Inzerát, Ach mladí básníci
DV 22/2006: Blues o toulavým kotěti, Zpráva o stavu poezie v Čechách
DV 21/2006: O líbezné pošetilosti věcí, Jsme jedné krve — ty i já a další
DV 20/2006: Evergreen
DV 19/2005: Zlatý list
DV 18/2005: Šťastný člověk, Větrná noc
DV 17/2005: Okamžiky
DV 16/2005: Samomluva, Okamžik a další
DV 15/2005: Dilema, Alelujá a další
DV 13/2004: Haló, pane malíři, Námořnice Katrinka a další
DV 12/2004: Muž z doby kamenné
DV 11/2004: Až naprší a uschne, Popěvek o brýlích a další
DV 10/2004: Měsíc sebevrahů
DV 9/2004: Blues nuselskýho mostu
DV 8/2004: Nespavost, Mořská bouře a další
DV 7/2003: EKG, Nokturno a další
DV 6/2003: Fotoaparát, Ocúny a další
DV 5/2003: Periferní blues
DV 4/2003: Vzpomínka stará tisíc let, Stará hrušeň z jara a další
DV 3/2003: Březen, Jaro a další
DV 2/2003: Lesní sonet, Trestaurant u Bumbrlíčka a další
DV 1/2002: Někdo, Jarní sonet pro krátkozrakou krásku z nádražní restaurace a další