Vítězslava Felcmanová

POJMY

PŘÍŠTĚ

Příště je pojem... časový?
Slibný mi přijde takový.
Příště je opak minule,
v minulé přejde plynule.

Příště... co všechno neslíbí?
Závazek, nebo alibi?
Příště vzdaluje od činu
a vinu topí ve vínu.

Příště... zamrazí příjemně,
dychtivě čeká, tajemně.
Příště studívá jako led,
když je hned, chutná jako jed!

Příště... závazek nevinný,
poradí si i se stíny,
vesele sype do dálky
korálky slůvek z obálky...

MOŽNÁ

Možná se kroutí jako zmije
a častokrát se hořce pije,
možná se rdívá jako panna,
možná se nedožije rána.

Možná je slib z cukrové vaty
a čert se tváří jako svatý,
možná – mraky z nichž nezaprší,
možná se jako účty vrší.

Možná uklidní, anebo zradí
a váhaví ho mají rádi,
možná se houpá v mořské pěně,
hned stoupá a hned klesá v ceně.

URČITĚ

Určitě z žuly vytesáno,
určitě jako časné ráno,
určitě nezná křižovatky
a nikdy se neohlédne zpátky.

Určitě vzdušné zámky boří,
určitě jako plamen hoří,
určitě nezná temné díry,
zažene můry, netopýry.

Určitě jako voják stojí,
určitě je klid v nepokoji,
určitě, to jsou tvrdé pěsti,
však mohou rozbít křehké štěstí...

Ostatní tvorba Vítězslavy Felcmanové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Čtyři nohy a další
DV 129/2024: Podzimní, Srdce okoralá a další
DV 128/2023: Hudební rok
DV 125/2023: Příběhy dětí a další
DV 124/2023: Souvislosti, Řád a další
DV 123/2023: V polích
DV 122/2022: Poslední řeka
DV 120/2022: O hvězdách, O lese a další
DV 118/2022: To se stává a další
DV 117/2022: Zimní zahrady a další
DV 116/2021: Podzim, Křížky
DV 115/2021: Planeta
DV 114/2021: Vlny, Odplouvající čluny
DV 113/2021: Dluhy, Truchlivá
DV 112/2021: Květopsaní
DV 111/2021: Dívky, ženy, babičky
DV 110/2020: Koráby naděje, Ticho
DV 109/2020: Rosa, Krize a další
DV 108/2020: Krajkáři slov
DV 107/2020: Co pak...?, O růži a další
DV 106/2020: Snivá, Pouštní lvice a další