Vítězslava Felcmanová

KORÁBY NADĚJE

Bůhví, kam ty všechny lodě plují,
kam je nesou proudy a divoké vlny,
bůhví, které zhaslé hvězdy navigují
a čeho jsou břicha těch korábů plny.

A kdo ví, co všechna srdce vybubnují,
když už se jim krve nedostává
a všichni ti černí kováři své meče kují,
ale která ocel je ta pravá?

Proč jen jsou ty dálky temné, nikde světla,
krok za krokem samé klopýtání,
hvězdy padají a z lodí už jen trosky.

Snad proto mě záře lodivodů spletla,
kde se vzala, nemám ani zdání,
za nadějí brodívám se bosky…

TICHO

je vata
do které se balí slova svatá.
ticho je víno bílé,
co proudí v každé žíle,
ticho je prostěradlo
které mlčky do postele spadlo.
Ticho je sovy peří
a sovy svému tichu věří!
Neboť řeči,
to bývají zbraně něčí,
radši člověk pospíchá
do bezpečí
tam kde klečí
hříšník vedle mnicha
až do ticha…

Ostatní tvorba Vítězslavy Felcmanové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Čtyři nohy a další
DV 129/2024: Podzimní, Srdce okoralá a další
DV 128/2023: Hudební rok
DV 125/2023: Příběhy dětí a další
DV 124/2023: Souvislosti, Řád a další
DV 123/2023: V polích
DV 122/2022: Poslední řeka
DV 120/2022: O hvězdách, O lese a další
DV 119/2022: Pojmy
DV 118/2022: To se stává a další
DV 117/2022: Zimní zahrady a další
DV 116/2021: Podzim, Křížky
DV 115/2021: Planeta
DV 114/2021: Vlny, Odplouvající čluny
DV 113/2021: Dluhy, Truchlivá
DV 112/2021: Květopsaní
DV 111/2021: Dívky, ženy, babičky
DV 109/2020: Rosa, Krize a další
DV 108/2020: Krajkáři slov
DV 107/2020: Co pak...?, O růži a další
DV 106/2020: Snivá, Pouštní lvice a další