Michal Černík

nová čtyřverší

KAŽDODENNOST

I když se stále někde válčí
běh světa se tím nezastaví
Ze tmy nás křísí pokřik ptačí
znovu se napřímíme jako stébla trávy

O SVOBODĚ JINAK

Z jara řeka touží po svobodě
ničivou sílu uděluje vodě
Vysílí se za pár dní
spoušť nechá za svou povodní

UMĚNÍ VLAŠTOVEK

Tryskové letadlo rozpáralo oblohu
Vlastní hrom ho nedožene
Vlaštovky s radostným švitořením
sešívají to protržené

BÁJEČNÝ DEN

Ráno jsem vyvěsil nebe do oken
a byl opravdu pěkný den
Ó ano mně se dnes báječně daří
v noci jsem se vyspal ze svého stáří

CHVILKA BLAŽENOSTI

V poli si králíček hopsá
vesele si hopsá dokola
Nakonec k obloze vzlétne
v pařátech sokola

NEŽÁDOUCÍ

Pírkem nepohne tvůj stín
bojí se ho pouze myš
a ty jsi nebezpečný už jen tím
že jinak přemýšlíš

ZACHVĚNÍ

Náhle skončil cvrkot cvrčků
bzukot much a šelest vánku
a bylo ticho jako když
svoji smrt v poledne probudíš

ZPRÁVA Z LETNÍHO DNE

Na květech bodláků se pasou čmeláci
Právě teď zde mají střed světa
Tak jako my
Na zahradě pod lípou uprostřed léta

LEHCE

Slunce mi vstřícně svítí
modré nebe mám na přikrytí
pod hlavou polštář země
a je mně příjemně a jemně

ODDÁVÁNÍ

Krahujec na nebi vykružuje
snubní prstýnek nade mnou
a navždy mne oddává
se zemí se sluncem a tmou

TŘETÍ STUPEŇ BLAŽENOSTI

A já také chci
plout si nebem jako ti bílí beránci
plout si bezstarostně kdovíkam
a pak být větrem něžně rozfoukán

NEPATRNOST

Je po létu je po létu
Vesmír si dosud nevšiml že jsi tu
Zvysoka pršíš zvysoka sněžíš
a stále ještě v cosi krásného věříš

POLÍBENÁ SLOVA

Jako bělásek na zmrzlé hroudě hlíny
svými slovy se modlím křídly sepjatými
a všechna slova jsou od mne políbená
a žádné z nich v sobě zlobu nemá

NEBOJ SE HOCHU

Nečekej hochu nečekej na hříbátko
Dávno víš co bývá za pohádkou
Z nahnilého jablka svou smrt nevykrojíš
Neboj se hochu neboj se že se bojíš

NOVÉ BYDLIŠTĚ

Vteřinu z věčnosti sis vybral
Očistný byl život bez ozdob
Na nebi vykopej svůj hrob
a chovej se v něm jako doma

RITUÁL

Zaplaš své hrůzné sny
ještě dřív než se ti budou zdát
Probuď kohouty do vlastní tmy
a nech je bujaře kokrhat

RITUÁL

Rozpřahuješ své sny
Aby život byl víc než životem
Aby slovo bylo víc než slovem
Prohrou je nepokusit se

MLČENÍ

Mládí si už nevzpomíná
oblázkům v řece je zima zima
A co bychom si říkali slovy
voda to všechno za nás poví

ZNAMENÍ DOBY

Tolik lží nás tu uráží
Ze lží se plete vábnička vět
Jak těžké je zůstat pravdivý
a jasně uvidět

NA SAMÉM SKONU DNE

Na samém skonu dne
díváš se na slunce jak na oltář
A ono je lhostejné a velebné
Prostupuje tě jeho zář

VEČERNÍ HODINKA

Ani slovo se nepohne
do tmy jsi odložil ruce
a s tichem rozmlouváš
tlukotem vlastního srdce

PŘED USNUTÍM

Najednou spatříme svoji duši
jak se nad námi sklání
Políbí nás na dobrou noc
a bude bdít až do svítání

NEZVANÝ HOST

Tma vešla bez klepání
tiše jako myš
Pozveš ji ke stolu
a rozsvítíš

SMRTELNÉ SVĚTLO

Noční můry jsou jako my
Touží po světle
a zabíjejí se o něj
Chtějí uniknout z vlastní tmy

SVĚTLO POEZIE

Opět slovem o slovo křešu
až vyskočí plamínek plamen
a ten posvítí a zahřeje
a neoklame

BDĚNÍ

Mně patří noc
ta blízko od lidí
Možná napíšu báseň
která za nás bdí

KDOPAK DNESKA BUDE NASLOUCHAT VERŠŮM

Třeba to bude kámen
který touží po srdci
a třeba tma
která chce být světlem

OBĚTNÍ OBŘAD

Jiskru v ohni upálíš
zrno v hlíně pochováš
slzu v řece utopíš
vytesáš svůj otčenáš

POLÍBENÁ SLOVA

Jako bělásek na zmrzlé hroudě hlíny
svými slovy se modlím křídly sepjatými
a všechna slova jsou od mne políbená
a žádné z nich v sobě zlobu nemá

GRADACE POŠETILOSTI

Častokrát si přejeme
aby vše zůstalo při starém
a blahořečíme lidem
kteří svítí hřejí a nejsou požárem

POETIKA

Dobré verše musí vonět jasmínem
i když je mrazivý leden
Musí vonět krásným snem
anebo čerstvě upečeným chlebem

ODVĚKÝ PŘÍBĚH

Kameny proměňoval v chléb
a hladové sytil od úsvitu
Večer ho kamenovali
…………..Bez soucitu

PUTOVÁNÍ DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

Jdi až na konec a jdi dál
strážní andělé ti nepomohou
a jako by se zázrak stal -
moře přejdeš suchou nohou

PRADÁVNÁ SÍLA

Tráva se ve větru chvěje tisíci životy
ohýbá se a napřimuje a ohýbá - jako ty
Ničím nesvědčí o svém bytí
neskonalém a mocném jako mořské vlnobití

CO ZBÝVÁ

Poznání nám rozsvítilo
tak jasně že dovedeme uvidět
Tolik pravd nám ještě zbylo
a hluchým je k nim tento svět

OBECNÁ PLATNOST

Víme co se stane
když vyslovíme to zakázané
Budeme taky zakázaní
vyškrtaní a nepozvaní

PROKŘEHLOST

I kdyby nám slunce nasvítilo
každý temný kout
budeme-li mrazem
pak i slovům dáme umrznout

POKÁNÍ

Jednoho dne si vzpomeneme
že jsme lidé
a tehdy znovu objevíme slzy
Dětství si pro nás přijde

VĚČNÝ STŘET

Svrhli jsme svědomí
člověka zabili
Život srazí zlo
když se zlo vysílí

POCTA K H M

Zřícený krákot vran
zhasnutý lidský hlas
lidský cit rozedrán
Hvězdo má - rozsviť nás!

MALÁ BILANCE

Je to marné je to marné Stárnem
a jsme víckrát dotekem nežli šrámem
Víme už co bychom teď udělali líp
Zmoudřeli jsme svým součtem chyb

DVOJITÉ FINÁLE

Svět se burleskně mihotá
Jak dlouho bude živ?
Miluju svůj zbytek života
mnohem víc nežli dřív

SETKÁNÍ V ČELÁKOVICÍCH

V rodném městě jsem potkal chlapce
kterým jsem kdysi byl
Zděsil se toho starce
A pak se za mne pomodlil

SVÁTEČNÍ OBĚD

Tatínek zemřel roku tisíc devět set šedesát
Maminka zemřela roku tisíc devět set sedmdesát pět
Dneska jsem je pozval na oběd
Milostí bylo mi rodičům o sobě vyprávět

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další