Michal Černík

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

V jarní trávě jsi zasedl sedmikrásku
Ale ona se nedá zahubit
a vrostla ti do srdce

Lípě jsi vyznal svou lásku
A ona do tebe zapustila svůj stín
aby tě nespálilo červencové slunce

Pochlubil ses větru svou zahradou
A on ti hned rozfoukává spadané listí
ze tvé duše

Prvnímu sněhu jsi přiznal svou radost
A on ti obnoví průzračnou vzpomínku
na tvé dětství

TVÁŘ NADĚJE

Povím ti
jakou má podobu naděje
když se nám roky
hromadí v závěje

Je jako semínko
v samotce hlíny
které se na jaře
zahubí do květiny

ERBOVNÍ KVĚTINA

Sedmikrásko!

Jak bezbranná jsi
když v trávě pobíhají děti
zatímco jediný květ růže
ochraňuje spousta trnů

Jsi květinou skromnosti
a prostých lidí
Staneš se královnou na mém erbu
až budu králem

DÁRCI ŽIVOTA

Po hrstech rozhazuji semínka trávy
tak samozřejmě jako když se nic neděje
a přitom rozhoduji o jejich osudu
jsem jejich naděje

A jak nádherná je hlína
Nedočkavě přijímá semínka
a živí je svým tělem
jako nesmrtelná maminka

PŘIVLASTNĚNÁ RADOST

I když neumím zpívat
jedno určitě vím
Jásot kosa si mě najde
a stane se i mým

Kos nebude zpívat radostněji
i kdybych mu nadšeně tleskal
Nebude zpívat smutněji
i kdyby mne zalehla náhrobní deska

A nikdo mu nepřikáže aby zmlknul

NEBE

Tak jasné že prozařuje i naši mysl
Tak vysoké že toužíme vzlétnout
Tak velebné že smekáme i svou pýchu
Tak bezhraničné že cítíme hranice svobody
Tak věčné že nás lisuje rozměr života

SÍLA ŽIVOTA

Kolik radosti je v semínku
kterému se podařilo
pro sebe vydobýt místo
mezi nespočetným množstvím jiných!

Uchytilo se ve spáře zdi
vzklíčilo roste a trhá ji jako dynamit
Kde se v tom semínku zrodila
tak ohromná síla života?

KORUNOVACE KRÁSY

Teprve člověk spatřil v květinách
jejich skutečnou podstatu
Korunoval je svým obdivem
Tak jim přisoudil nový smysl
A ranila ho pomíjivost krásy

JEDINÁ

Jen k jedné květině si přivoníme
i když jich je plná louka
Jen k jedné květině skloníme hlavu
a jako bychom ji skláněli před všemi

Unese náš dech

Na noc si zavře květ
I ona se bojí tmy
A když je darována
lidskou radost vykoupí svou smrtí

NETRPĚLIVOST

Meruňko - včely ještě nic neví o světu
ale ty už ses rozbalila do květů
Copak nevíš že všechno má svůj čas?
Za tu netrpělivost tě ztrestá mráz

KŘEHKÉ A SILNÉ

Tak křehké jsou sněženky každého jara
a přece se o ně tříští náš smutek!
Odvážily se porazit zimu
a se skloněnou hlavou přitakávají životu

POCTA

Skloňte se před zázrakem

Znovu a znovu
tráva na jaře
vstává z mrtvých!

ZROZENÍ

Sníh dávno nepadá
S tažnými ptáky kteří se vracejí
se rodí zahrada

Jejich zpěvem roztaje
i mysl promrzlá jak zem
A nikdo je neumlčí ani výstřelem

TREST

I to se nám může stát
Na jaře se nevrátí stěhovaví ptáci

Jejich tichem umře sad
Jejich tichem se zláme krov
Ptáci už nestojí o domov

POČÁTEK

Nebe se v mracích ztrácí
a prší celý den
Řekni proč nestaví si ptáci
stříšky nad hnízdem?

Každou hroudu hlíny
déšť na poli budí
Hroudy jsou zakleté do života
jako srdce do naší hrudi

KDO Z NÁS

Vysoko na nebi krouží krahujec
V jeho křídlech teprve dřevění kříž
ale dav dole si už vyhlédl koho ukřižuje
A ty jako bůh jen lhostejně přihlížíš

STAČÍ MÁLO

Když v sobě pocítíme nebe
pak vysvitne i slunce
Nemusíme probudit svět
Stačí když někoho zahřejeme

POTLESK

Nad námi zakroužil modrásek
pak letěl kdovíkam
Oba jsme zaslechli potlesk jeho křídel
Zatleskal pouze nám

NEJMENŠÍ ÓDA NA SLUNCE

Vznešené a neúplatné
nežádá nic a nic nečeká
Mocí kterou světu vládne
nepřísluší moci člověka

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další