Michal Černík

STAČÍ I MÁLO

Prostý je chléb prostá je voda
a prosté slovo ruku ti podá
Někdy nám ke štěstí stačí i málo:
aby nebe za nás bolest vyplakalo

ŠUMĚNÍ

Stromy dejte mi
šumění větru mezi větvemi

A já se rozšumím
Stínem stromu bude můj stín

ČECHY

Malá je naše země
Malá jako dlaň malá jako hrst slov
Po zemi rozsévám slova
Bude z nich chléb

BLÍZKÉ SETKÁNÍ

Podívej jak se v každé kapce deště
celý náš svět mihotá
To v každé kapce padá bůh
a o zem se tříští k poctě života

KAMÍNEK TICHA

Ticho malé jako kamínek
vydloubl jsi z hlíny a k uchu přiložil
Urputně mlčelo a mlčelo za tebe
Abys žil

ČISTÁ ŘEČ

Abych ani pírko nevylekal
zaškrtil jsem i svůj dech
Tak čistá je řeč srdce
Není ve slovech

PODZIMNÍ BALADA

Včera jsem si lehl pod topolem
přikryl jsem se uklizeným polem
a už ho vyklovává hejno vran
Hospodáři zasej zrno do mých ran!

PODZIMNÍ LES

Spadané listí všemi barvami
pod námi zapaluje zemi
Les je už němý
Začaly slavnosti tlení

POSLEDNÍ LISTÍ

Do života ti listí napadalo
a už ho vůbec není málo
Musíš ho shrabat a proměnit v oheň
popel dát zemi Nezapomeň

BÍLÝ DEN

Celý den je čerstvě bílý
sníh naše viny nezavál
večer jsme se pomodlili
někdo požadoval někdo děkoval

JIZVOU SLOVA

Srdce s křídly havrana
úzkost na kost odraná
Pak už nic Pak živou jizvou slova
vlastní portrét namalovat

DEDIKACE

Klíčem se člověk neodmyká
svět se neotevře v dlaň
a dveřím do ráje chybí klika
O své srdce se neporaň

OTISK

Při opravě dvorku u našeho domu
jsem svoji ruku vtiskl do betonu
Roky se tu za mne bude o zem opírat
a živou vodu deště do dlaně nabírat

TRPĚLIVĚ

Někdy svá přání píšeš na vodu
někdy ti oblázek po vodě chodí
Tolikrát pravda čeká na svoji svobodu
A kdo z nás ji osvobodí?

STÍN VEČERA

Dokonán jest večer a tma rozestlaná
s úzkostí svojí vedem věčnou při
zda na nás počká zítřek
a počká-li i pozítří

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další