Zdeněk Rieger

můžem snít
A milovat
Či lenošit Mlsat
Vyplakat se
A ať
se smíme hravě smát
A strachy se třást
A bohatnout I ztrácet

můžem poznat celý svět
A chlubit se Hladit
Dělat chyby
A ať umíme odpouštět

-ať
je mi dobře

nespěchám
a v noci

mám jen klidné spaní

pracuji rád
a milován

nikomu nikdy nezacláním
a ať
je mi tak jak přeji Vám
ať---

…a AŤ jsou Vaše a naše dny
HEVYK!!!
(HEzké a VYdařené a Klidné)

Ostatní tvorba Zdeňka Riegera publikovaná v Divokém víně:
DV 66/2013:
DV 65/2013: Ať, Ikariana
DV 63/2013: Č=V+V+B+T+T+T+I+R
DV 61/2012: Ikariana
DV 59/2012: A tam...
DV 44/2009: Ať, ať
DV 40/2009: Zrnko 12, ZRníčko 10 a další
DV 37/2008: ZRno 8 a další
DV 36/2008: ZRno, Zrnko, ZRníčko
DV 28/2007: Sen o kojeňáku s úsměvem
DV 27/2007: Prázdninová myšlenka