Zdeněk Rieger

***


můžem snít
A milovat
Či lenošit Mlsat
Vyplakat se
A ať
se smíme hravě smát
A strachy se třást
A bohatnout I ztrácet

můžem poznat celý svět
A chlubit se Hladit
Dělat chyby
A ať umíme odpouštět


nejsme stále
uspěchaní
a v noci

máme klidné spaní

pracujem rádi
a milovaní

nikdo z nás nikdy nezaclání
a ať je nám tak
jak přejem vám


a AŤ jsou Vaše dny
HEVYK!!!
(HEzké a VYdařené a Klidné)

IKARIANA

(poděkování za Most přes Liffey)


Ulice plná… plno smělých mláďat
poznáním smyslu posedlých
- zkouší jak Ikar do tůněk očí padat
měkčeji než sníh

Vánkem se hrnou – a zmatkem změklí
čtou o svém životě z čerstvých ran
Léčí je Ikar který je už k zemi
chmýřím svých křídel připoután

Ostatní tvorba Zdeňka Riegera publikovaná v Divokém víně:
DV 86/2016:
DV 66/2013:
DV 65/2013: Ať, Ikariana
DV 63/2013: Č=V+V+B+T+T+T+I+R
DV 59/2012: A tam...
DV 44/2009: Ať, ať
DV 40/2009: Zrnko 12, ZRníčko 10 a další
DV 37/2008: ZRno 8 a další
DV 36/2008: ZRno, Zrnko, ZRníčko
DV 28/2007: Sen o kojeňáku s úsměvem
DV 27/2007: Prázdninová myšlenka