Zdeněk Rieger

Prázdninová myšlenka

zadeček v úzkém hrdle sukní
je rýhou letních myšlenek
má duše po něm tajně teskní
sloupl bych sukni - a vytáh lék:
a potom ticho! už se chvěje..
na těle droga radosti!
zadeček v úzkém hrdle sukní
přemýšlí takhle o štěstí

(Almanach mladých autorů 1974)

Ostatní tvorba Zdeňka Riegera publikovaná v Divokém víně:
DV 86/2016:
DV 66/2013:
DV 65/2013: Ať, Ikariana
DV 63/2013: Č=V+V+B+T+T+T+I+R
DV 61/2012: Ikariana
DV 59/2012: A tam...
DV 44/2009: Ať, ať
DV 40/2009: Zrnko 12, ZRníčko 10 a další
DV 37/2008: ZRno 8 a další
DV 36/2008: ZRno, Zrnko, ZRníčko
DV 28/2007: Sen o kojeňáku s úsměvem