Ada Petrová

Chtěl bys?

Chceš, abys chytil ji jako svý zvíře,
miloval drsně ji ve slepé víře,
že bude dusit ji na chvíli pouhou
pot tvýho těla, prosáklej touhou?

Chceš chytit vlasy jí, aby se bála?
Chceš, aby bojácně kůži ti sála,
až by jí rozpraskly rty a tvá víla
lkala by, že tě kdy opustila?

Chtěl bys ji potrestat, jednu jí vrazit?
Chtěl bys ji svlečenou vidět se plazit?
Pevnost svých smutků převrátit v sutě,
až bys ji na postel pohodil krutě?

Chtěl bys ji rozdrtit svou vahou těla,
slzami, chtěl bys pak, aby se chvěla?
Až bude po všem tak hanět ji v skrytu?
Hodit jí šaty a strčit ji z bytu?

Chtěl bys?

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Ady Petrové publikovaná v Divokém víně:
DV 36/2008: Jamesi Bondovi
DV 35/2008: Pravdivé lži
DV 33/2008: Korespondence
DV 29/2007: Ge(u)rmánův večer
DV 24/2006: Malíř s paletou
DV 23/2006: Obrázek, Křížovka a další
DV 20/2006: Tančím po náledí, Magorovi a další
DV 19/2005: Podzimní melancholie, Červánková a další
DV 18/2005: Prozření, Turistka a další
DV 17/2005: Pokušení, Vodovodní kohoutek a další