Jan Burian

Kdyby...

Kdyby se každý stal vládcem
a neomezenou mocí otrhával listí
listopad by se zastyděl
a stal se květnem

(Almanach mladých autorů 1975)