Andrea Kalivodová

Štěstí

Štěstí je jako polibek...
Je úvahou v letu?
Je cestou k šanci, která dobývá svět!
Štěstí je sedět vedle tebe, poslouchat hudbu,
smát se pro naděje?
Štěstí je pocit - za tebou v radosti přicházet,
ve sladkých lžích chci zůstat,
pak svoji první růži společně vysázet.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Andreu Kalivodovou publikovaná v Divokém víně:
DV 26/2007: ...