Slovo úvodem

Máte-li, milí čtenáři Divokého vína, jenom poloviční radost co já, když se dívám na novou grafickou úpravu, dílo Aleše Vašáka ze společnosti AVAS, pak je vaše radost veliká. Představte si, že moje je dvojnásobná, překypující. Děkuji, pane Vašáku.

Divoké víno číslo 5 z roku 2003 je vzpomínkou na historické Divoké víno číslo 3 z roku 1965. Vybral jsem z něho básničky deseti mladých autorů, jež mi dodnes přijdou dobré, dokonce několik z nich považuji za literární přínos. Co myslíte, milí čtenáři, které mám na mysli? Samozřejmě, zveřejnil bych svoje mínění, leč nechci vás ovlivnit ve výběru, klidně si přečtěte všechno!

Přidal jsem ke konfrontaci s dnešní literaturou tři současné mladíčky — Petra Zemka, Martina Plotze a Štěpána Kučeru a dvě současné děvčice — Petru Novákovou a Adélu Miencilovou, jejíž básničky mi iniciativně poslal Štěpán Kučera i s rozhovorem a s fotkami. Že on ji miluje…?

Pro potěšení oka jsem se rozhodl vyzdobit Divoké víno obrázky fotografujícího brněnského soudce Borise Filemona.

A všechno jsem domíchal současnými a dosud nepublikovanými texty čtyř zasloužilých umělců - Jiřího Žáčka, Karla Sýse, Pavla Vernera a Petra Cincibucha. Opravdu „zasloužilý umělec“ je samozřejmě jen jeden z nich, ale on si to opravdu zaslouží.

V žádném případě nepřehlédněte básničku Petra Cincibucha — věnoval ji totiž mně a napsal ji jako první básničku hned poté, co se 28. června dožil šedesáti. Věřte nevěřte, je to tak. A to jej znám třicet devět let. A za celou tu dobu mi věnoval jen tuhle jednu básničku…

L. H.

Dopisy čtenářů

Inspirovali jsme Hrabala

Divoké víno číslo 3 z roku 1965 vyšlo v neuvěřitelném nákladu pěti tisíc výtisků v rozsahu 32 stran navíc s fialovou obálkou. Přineslo příspěvky dvou desítek autorů a dopis Kamila Bednáře čtenářům a autorům Divokého vína. V závěru dopisu se praví: Věřím na ty mladé, kteří prostrčí ruce bahnem průměrnosti a podprůměrnosti a zavolají: „Jsme zde.“ To se cení i dnes, že?

Skladatelův rok text doprovázejí obrazy
z cyklu Skladatelův rok
Borise Filemona

Kromě básniček autorů, jež jsem vám přepsal, publikovali své verše na stránkách DV3/65 Tomáš Vondrovic, Vlastav Kouřil, Antonín Svoboda, Věra Koudelková, Květa Ševcová, Petr Kovařík, Vladimír Sýkora a Eva Kolářová. Na návštěvu Londýna zavzpomínala Jana Natanová, fotografie jsme otiskli Leonu Noelovi a celé číslo ilustroval a graficky upravil Petr Cincibuch.

Dirigent mraků 1 Dirigent mraků 2

V minulé kapitolce vzpomínek jsme slíbil, že napíšu o vztahu Bohumila Hrabala k Divokému vínu. Spojovacím článkem je především místo hlavního děje — Libeň. Od Hrabalova domu Na hrázi 24 k domu v Novákových 11, kde jsem bydlel já, byste naměřili vzdušnou čarou dvě stovky metrů. Pro pivo jsem chodil do jedné z Hrabalových oblíbených pivnic popsané někdy jako U Pudilů, jindy jako U Kroftů. Hospoda byla na rohu ulic Novákových a Heydukovy.

(Za zmínku stojí, že v Heydukově ulici jako kluk bydlel taky Arnošt Lustig. Jeho vzpomínky na dětství o dvacet let starší než moje jakoby se vykutálely z mojí hlavy…)

Z Rusalky Tušení

Několik čísel Divokého vína jsme sázeli, rozuměj psali na kovolisty, na tehdy nejskvělejším pražském psacím stroji značky Varityper, jenž jako grafik vydavatelství Svoboda obhospodařoval Hrabalův kamarád malíř Zdeněk Bouše.

Spojovacím mostem byla i Hrabalova kamarádka Honza Krejcarová, jež publikovala v Divokém víně pod svým tehdejším jménem Jana Černá. Vydal jsem jí i knížku vzpomínek na matku Adresát Milena Jesenská. Knížka vešla do literární historie jako všechno, co souviselo s Franzem Kafkou. Milena Jesenská, matka Jany Černé, byla jeho důvěrnou přítelkyní. A Jana Černá zase byla tou nejdůvěrnější přítelkyní Egona Bondyho, věrného Hrabalova druha. Nebo jste nečetli její milostnou poezii? Vy neznáte její Dopis…? S tím bych měl něco udělat!

Troubení do oblohy Grumle

Egon Bondy napsal v roce 1992 - jedenáct let po její smrti: Má velká láska! Honza Krejcarová byla duší mého mládí. Nikdy nepochopím, že je mrtvá. Nikdy tomu neuvěřím. Ale uletěla někam až na konec galaxie, neboť tolik v ní bylo síly a elánu — a je tam někde asi nějakou kometou, která se nikdy nevrací.

Housle na hřadě Holé paty

Ve svém doslovu ke knížečce Clarissa a jiné texty, jenž Hrabal nadepsal Černá lyra, píše mimo jiné: A Honza psala taky básně, ale byla tajnosnubná, jakoby věděla, co ji čeká. Jestliže Achmatovová o sobě říká, že je černou labutí, Honza byla labutí bílou s poraněnou perutí, ale s krásnýma velikýma a smutnýma očima a se srdcem prokleté básnířky. V hlučné společnosti sedávala jako perla na dně propasti, posunutým okem zírala tam, kam se dívávali moudří rabíni, kteří přečkali několik pogromů… Pak za dva roky přestávali k nám na Hráz Věčnosti chodit nejen básníci a výtvarníci, ale i Honza… Zmizela jako ponorná říčka a objevila se tu a tam, Bondy na Plovárně jednou za tři roky, a Honza mi zmizela na dlouho… a věděl jsem, že Divoké víno vydalo její text — Zpráva o mém otci. Honza se promítala do dcery Franze Kafky, možná že i jí byla…

Bubínek V kruhu Pila

Jana Černá jistě nebyla dcerou Franze Kafky, v Divokém víně vyšly jiné její texty. Snad se jim budeme společně věnovat. Zastavme se u zipu Hrabal x Divoké víno — Hrabalovy knížky Kluby poezie. Přečtěte si její úvodní stránku: Úvodní stránka Hrabalovy knížky Kluby poezie Na svých toulkách pražskou periferií se Vladimír Boudník setkal se skupinou mladíků, kteří jsouce dojati a vzrušeni podivuhodným zákoutím, napnuli nad ten prostor transparent s nápisem KLUB POEZIE. Tak vítr vzdouval ta poetická upozornění zavěšená na čtyřech tkalounech tak dlouho, než déšť a vichr plátna urval, než čas odvál i tu skupinu poetických mladíků… Fotograf Michálek tu poslední plachtu vyfotografoval u zadní zdi hostince U erbu v Libni a já, když jsem se to letos dozvěděl, spojil jsem svoje dva libeňské texty rytmicky tak, jak je sestaven list akátového stromu, dva texty, které se do sebe zasouvají jak zips, sestavil jsem ze dvou příběhů periferijní baladu na počest těch poetických mladíků, na počest Vladimíra, a konec konců napsal jsem ten text pro všechny lidi, kteří milují pražský folklór a poezii…

Klub poezie Bohumil Hrabal mi věnoval fotku Ladislava Michálka a já projížděje libeňskou třídou Rudé armády — Zenklovou pokaždé vyhlížím pozůstatky stařičkých domů matně připomínající místo, kde visela plachta s nápisem „Klub poezie“. A vzpomínám, jak jsem nápis vlastnoručně patlal na kus prostěradla. V domě v Krejčího ulici 4, ve sklepě Klubu poezie, v redakci Divokého vína.

Ludvík Hess

Ostatní tvorba Ludvíka Hesse publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Slovo úvodem
DV 130/2024: Úvod
DV 129/2024: Slovo úvodem
DV 128/2023: Slovo úvodem
DV 127/2023: Slovo úvodem
DV 126/2023: Slovo úvodem
DV 125/2023: Slovo úvodem
DV 124/2023: Slovo úvodem
DV 123/2023: Slovo úvodem
DV 122/2022: Slovo úvodem
DV 121/2022: Slovo úvodem
DV 120/2022: Slovo úvodem
DV 119/2022: Slovo úvodem
DV 118/2022: Fotografie
DV 117/2022: Slovo úvodem
DV 116/2021: Slovo úvodem
DV 115/2021: Slovo úvodem
DV 114/2021: Slovo úvodem
DV 113/2021: Slovo úvodem
DV 112/2021: Slovo úvodem
DV 111/2021: Slovo úvodem
DV 110/2020: Slovo úvodem
DV 109/2020: Slovo úvodem, Petr Novák z Jaroměře
DV 108/2020: Slovo úvodem. Divoké víno má pamětní desku na bráně Gymnázia U Libeňského zámku!
DV 107/2020: Slovo úvodem
DV 106/2020: Umřel Méla Machálek. Slovo úvodem
DV 105/2020: Slovo úvodem
DV 104/2019: Slovo úvodem a fotografka Martina Koubková
DV 103/2019: Slovo úvodem
DV 102/2019: Slovo úvodem
DV 101/2019: Slovo úvodem
DV 100/2019: Slovo úvodem, Jezdecké sochy a sochy koní v Čechách a na Moravě
DV 99/2019: Slovo úvodem
DV 98/2018: Slovo úvodem
DV 97/2018: Slovo úvodem
DV 96/2018: Slovo úvodem
DV 95/2018: Slovo úvodem
DV 94/2018: Slovo úvodem
DV 93/2018: Slovo úvodem
DV 92/2017: Slovo úvodem
DV 91/2017: Slovo úvodem
DV 90/2017: Slovo úvodem
DV 89/2017: Slovo úvodem
DV 88/2017: Slovo úvodem, Jezdecké sochy
DV 87/2017: Slovo úvodem
DV 86/2016: Slovo úvodem
DV 85/2016: Všichni mají narozeniny. Miloň Čepelka 80! Já nic – jsem nejmladší
DV 84/2016: Tři hvězdy divokého vína mají sedmdesát! Jen já pořád nic
DV 83/2016: Slovo úvodem
DV 82/2016: Slovo úvodem
DV 81/2016: Slovo úvodem
DV 80/2015: Slovo úvodem, Jezdecké sochy v zemi české
DV 79/2015: Slovo úvodem
DV 78/2015: Slovo úvodem
DV 77/2015: Slovo úvodem a další
DV 76/2015: Slovo úvodem a další
DV 75/2015: Slovo úvodem a další
DV 74/2014: Slovo úvodem a další
DV 73/2014: Slovo úvodem a další
DV 72/2014: Slovo úvodem
DV 71/2014: Slovo úvodem
DV 68/2013: Slovo úvodem
DV 67/2013: Slovo úvodem
DV 66/2013: Slovo úvodem
DV 65/2013: Slovo úvodem
DV 64/2013: Slovo úvodem
DV 63/2013: Slovo úvodem
DV 62/2012: Slovo úvodem, Kuře si podruhé žádá Jaroslavovu ruku a další
DV 61/2012: Slovo úvodem, Rozpadnou se v prach a další
DV 59/2012: Slovo úvodem, Strašné utrácení a další
DV 58/2012: Slovo úvodem, Klisny a hříbata a další
DV 57/2012: Slovo úvodem, Současnost a další
DV 56/2011: Slovo úvodem, Minulost
DV 55/2011: Slovo úvodem, Milena poprvé na koni, Uklízí stáje a vaří oběd
DV 54/2011: Slovo úvodem, Milena ve večerních úvahách a v ranním světle
DV 53/2011: Slovo úvodem, Jak kouše Milena
DV 52/2011: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích, Milena
DV 51/2011: Slovo úvodem, Ženy si Jaroslava vyměňují v rychlém sledu
DV 50/2010: Slovo úvodem, Kapitola pátá
DV 49/2010: Slovo úvodem, Žákovská knížka
DV 48/2010: Slovo úvodem, Kapitola třetí - Honza a Jirka - kluci Rothovic
DV 47/2010: Slovo úvodem, Malý Jarda
DV 46/2010: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích
DV 45/2010: Slovo úvodem, Kapitola z knížky Čtyřúhelník
DV 44/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 43/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 42/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 41/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 40/2009: Zemřel Pavel Verner a další
DV 39/2009: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech
DV 38/2008: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech (2. kapitola)
DV 37/2008: Slovo úvodem, Pohádka devátá a poslední
DV 36/2008: Slovo úvodem, Osmá pohádka
DV 35/2008: Slovo úvodem, Sedmá pohádka svatební
DV 34/2008: Slovo úvodem
DV 33/2008: Slovo úvodem
DV 31/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 4. díl
DV 30/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 3. díl
DV 29/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - díl druhý
DV 28/2007: Fotografie
DV 27/2007: Slovo úvodem, Křest Antologie a další
DV 26/2007: Slovo úvodem, Opona padá
DV 25/2006: Fotografie z cyklu Cirkus
DV 24/2006: Slovo úvodem, Nadchnul nás Pavel Řezníček s Goldflamem
DV 23/2006: Slovo úvodem, Kdy začne přituhovat…?
DV 22/2006: Slovo úvodem, V roce 1970 jsme se měli všichni rádi!
DV 21/2006: Slovo úvodem, Markéta Hejná vzrušila mladé básníky…
DV 20/2006: Slovo úvodem, (Kapitola pojednávající o básnících…)
DV 19/2005: Slovo úvodem, Jak dopadl podnikatelský záměr, milý Hafede Bouassido?
DV 18/2005: Slovo úvodem, Zemřel Honza Čech
DV 17/2005: Slovo úvodem, Hara Kiri…??…
DV 16/2005: Fotografie
DV 15/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 14/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 13/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 12/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 11/2004: Akademický sochař docent Milan Vácha tvoří sochu Strážci (fotogalerie)
DV 10/2004: Slovo úvodem, Přistoupil Pavel Jasanský
DV 9/2004: Dům života i smrti
DV 8/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 7/2003: Vyvolávám staré filmy
DV 6/2003: Slovo úvodem, Zemřel Václav Hrabě
DV 4/2003: Slovo úvodem, Mluvil jsem s Allenem Ginsbergem
DV 3/2003: Slovo úvodem, Přišel Petr Cincibuch a Ladislav Landa
DV 2/2003: (vešla jsi dunivými kroky…)
DV 1/2002: Radaně, Není činnost pro psa dělat lidem hopsa a další