Helena Pěkná

* * *

všimli jste si dnešní noci
že vám cosi zabránilo
v neskutečném tichu snít
to
se s větrem milovala po
celou noc na vlasatejch polštářích
pak k ránu jsem ho propouštěla
spěchavýho
povětroně
spěchavýho
pro svůj hřích...

to já se s větrem milovala něžně a tak dlouze tak prvně jsem milovala v nesmyslné touze odletět s ním po vteřinách pro polibek času v oknech jsme se milovali po skle tenkém z klásků smutně jsme si vyznávali povětrnou lásku žiji dechem jeho dlouhých básní a on v moci má všechna slova
vyšeptaná tichou bázní: „co bude dál ty víš...?“
a znova znova v myšlénkách jsme umdlévali představami šťastní šťastní...
k ránu jsem ho propouštěla tenkou škvírou
která zbyla
zesmutnělá
osamělá mezi snem a bděním...

(publikováno ve třetím čísle Divokého vína, 1965)

Ostatní tvorba Heleny Pěkné publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Červené znamení pro mne, Brzy bude zítra
DV 19/2005: (cosi mne odplaví…)
DV 16/2005: (...bratříčku…), Lettres pour Jacques
DV 13/2004: ZPRÁVA /která se změnila ve VZKAZ/
DV 12/2004: Pavoučí spřežení
DV 8/2004: (z toulců se šípy vzepjaly…), Báseň pro Joachimovy oči
DV 7/2003: (je láska s mořem spojená…), (tak tiše a bezelstně se celý rozplakal…) a další
DV 4/2003: Procházíš mnou
DV 2/2003: (přines mi zelený rákosí…)
DV 1/2002: Geometrie, Objetí I a další