Helena Pěkná

* * *

...
bratříčku
volám tvé jméno
tříští se
jakoby prázdno pohltilo dech

tuto noc
sen o bílých květech
vzduchem rozlitých
o zvonech klenbou
padajících

ráno a den
největšího pokoření
ta chvíle zvířecí
ale nejvíc lidská

plazení při zdech domů

motýlí křídla
praskají vzduchem
domovní znamení

ale hrůza je nemíjí a zůstává

tvé oči
jsou podlité bílou krví
beru je do dlaní a polykám

paměť je nemoci jít dál

krajiny v nás narušené
chvějí se v útrobách
pohlceny s prachem

samota bez konce

21. srpna 1968

(publikováno v Divokém víně 7 / 1968)

Lettres pour Jacques

Co se mnou uděláš až k tobě přijdu mrtvá
Co se mnou uděláš
Hlavu si schovej a ostatní spal
Z hlavy pak pohár za okno dej
Až voda se vtlačí do tenkých spár
Do mého mlčení Moře ať vejde

(úryvek z básně publikované v Divokém víně 8 / 1968)

Ostatní tvorba Heleny Pěkné publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Červené znamení pro mne, Brzy bude zítra
DV 19/2005: (cosi mne odplaví…)
DV 13/2004: ZPRÁVA /která se změnila ve VZKAZ/
DV 12/2004: Pavoučí spřežení
DV 8/2004: (z toulců se šípy vzepjaly…), Báseň pro Joachimovy oči
DV 7/2003: (je láska s mořem spojená…), (tak tiše a bezelstně se celý rozplakal…) a další
DV 5/2003: (všimli jste si…)
DV 4/2003: Procházíš mnou
DV 2/2003: (přines mi zelený rákosí…)
DV 1/2002: Geometrie, Objetí I a další