Michal Kotrč

* * *

JE NOC
a prší líně
Tvůj klín je čapí hnízdo
na komíně

Tvůj klín
je nálož dynamitu
co vybuchne
a komín skácí

Ta představa se mi každý večer
vrací

(současná tvorba)