neznámý autor

23. 8. 1968

Znám kalná, zmrzačená rána,
kdy na ulicích dlažba potí krev
a jako na podzim ti pod nohama šustí listí
(je stále ještě zelené).

Znám poledne, kdy zvoní všechny zvony —
jdou tichá procesí, jen místo kadidel tu znovu páchne prach.
To myslivci bez sojčích pírek
jak pytláci zas pořádají hon.

Znám večery, kdy pláčí osiřelé parky.
Pak dlouhá staccata a nové ornamenty v korunách.
Řekni mi, bratře, řekni,
jak dlouho ještě plavovlasé dívky
si z vlasů budou česat omítku...

(publikováno v Divokém víně 7 / 1968)