Jan Novák

rozhovor (ponořování)

Jardovi Kovandovi

já      s t o p
ty      stro p

já      z p ě v
ty      z p ět

já      l e t
ty      l é ta

já      d e c h
ty    vzd e c h

já      h ř í b ě
ty       př í b ě h

já      v e s m í r
ty      ve   sm í r

já      p r o p a s t
ty       o    p a s ti

já      n a d ě j í
ty   n a d  d ě j i

já      z á v r a ť
ty       ná v r a t y

já      d u c h a
ty      dru   h a

já      ž a l á ř
ty      ž a ltá ř

já      n e b e s a
ty          b ě s a

já      k n ě z e
ty    k   n ě z e

já      p ů d u
ty        ú d

já      t u š e n í
ty        řeš e n í

já      l o d í
ty        o děná

já v l a n o v í
ty     k d o v í

já      v i n n ý
ty                  k e ř

(publikováno v Divokém víně 6 / 1968)

Ostatní tvorba Jana Nováka publikovaná v Divokém víně:
DV 17/2005: Pantalone se uchází o dámu, (spí psi…)
DV 13/2004: (bývalo u víta…), (cikáda v kleci…) a další