Jan Novák

Pantalone se uchází o dámu

Vandě Hybnerové k nultým narozeninám

co má močál
cévy oceánu
hle láhev —

můj plode pádu
ach jitroceli

své sny jater
v jitru cely
čelo samoty
hru hran

ach plode páva
můj jitroceli

co má močál
cévy oceánu
hle láhev
Váh

pokoří Hron sebevrah
hořkostí chval
násilím sliny
lidský rod

ach jitroceli
má tvář s údy ztracenými
plavba dýmějová
rámu már

***

spí psi
sad i saň
mé ruce cara
žáby zebou

(publikováno v Divokém víně 1 / 1969)

Ostatní tvorba Jana Nováka publikovaná v Divokém víně:
DV 16/2005: rozhovor (ponořování)
DV 13/2004: (bývalo u víta…), (cikáda v kleci…) a další