Jan Benda

Legenda

Z dračího vejce, v doupěti vlčím,
vyklubal jsem se z onoho světa.
A sotva jsem vybředl ze svého nitra,
kde se vzala, tu se vzala
— poštovní doručovatelka!

Účes, knoflíky, vozíček na noviny
— no děs běs!
A hned: Co že prý dělá hvězdář
v tomhle bohapustém kraji?
A že takhle to dál nejde
a kdesi cosi.

Ještě že jsem měl pro strach uděláno.
Otřel jsem si zobák o křídlo
a povídám ze všech sil: aúúúúú!

V tu ránu
jako když hrom do země uhodí —
nic.
A bylo!

Pak už stačilo jen vyplnit odesílatele
(hůlkovým písmem samozřejmě)
a poslal jsem doručovatelku k čertu.
Doporučeně!

Záměr

Až budou trakaře padat
a budou se tříštit
o mou hlavu,
nehnu se!

Až mi vrány oči vyklovou,
mravenci tělo ohlodají
a psi mé údy roztrhají,
nehnu se!

A když mi srdce pukne žalem
a třeba se poseru smíchy,
nehnu se!

Teprve až naprší a uschne,
trochu se opucuju
a půjdu.

(současná tvorba)