Petra Nachtmanová

Nuda

Zatavená ryba
— uzená makrela
s přemnoženými ploutvemi
a okem ze sítě

Proclím ji s nadějí
že zbydou jen kosti
a kus pevné nitě
na svázání
ostrých slavností
v rozbalené slině

V neklidu sebevrahů

Stěna označená prošlým
rybím olejem
Nezvládám aroma přecpaného tchoře
natož
odšťavněné ryby
zdobící umaštěnými obrazci
1+1 na sídlišti
Pláchnu z pachu do prachu
zdechlin sešlých z cesty

A na víko si místo stropu
pro radost nakreslím
černý tulipán

(současná tvorba)