Josef Musil

Pět haiku volnou formou

***

Pod spodní větví
bliklo
pavoučí vlákno.

***

V koruně stromu
svítí slunce —
pohlcuje větve.

***

Zvuk zvonů
a kruhy
kolem kačen.

***

Vosa pije limonádu —
klouček
čeká.

***

Žena stlačila rameno pumpy
a do kbelíku spadlo
chrch.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Josefa Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: (Žalm ke svatému Josefovi…), (Rapsodie vlčí smečky…) a další
DV 18/2005: 1. Velký rondel, 2. Velké sylabické rondó a další
DV 15/2005: Tupý pan Tupý
DV 14/2005: Exklusivní feuilleton aneb Výlučný podčárník
DV 13/2004: Nejtišší znaménka