DIVOKÁ VINICE, aktuálně

27.05.2024 - 264. děťátko se jmenuje Klaudie a bylo odloženo do babyboxu ve Svitavské nemocnici!

Zlatý novorozenecký dukát od České mincovny!
Zlatý novorozenecký dukát od České mincovny!

V pondělí 27. května v 3:03 mi mobil ohlá... Více »

25.05.2024 - Jan Nedoma křtí svoji další knížku Zakutálené vejce!

Kliknutím zvětšíš!
Kliknutím zvětšíš!

Těším se, milý Jene, že se po dlouhé době zasměju. Tvůj L. H.... Více »

11.05.2024 - Dušan Spáčil zve!

... Více »

10.05.2024 - Bůh měl už jiné plány

Umřel Lojza Marhoul. Skvělý básník, nejpozitivnější osobnost, kterou jsem znal. Kamar... Více »

Slovo úvodem

Nalézám častěji hlubší smysl v číslech, než je obvyklé. A tak právě vycházející číslo 88 docela rezonuje s číslem mého domu v Hájku na Praze 10. Přesně řečeno v Praze 22, hlavní město má totiž nesčetný a stále přibývající počet obvodů. Potažmo počet národních výborů, opravuji - Úřadů Městské části. Vynásobíme-li číslo našeho Úřadu 22 čtyřmi, činí výsledek zase 88. Proč čtyřmi? Každý úřad má nespočet pracovníků a ti zase židle o čtyřech nohách…
Mnohem horší číslo zaznívalo okolo mne nedávno opakovaně – 70! Nevíte, proč mi „70“ hučela v hlavě?! Můj přítel Jirka Roth, kamarád od útlého dětství, praktický lékař, mě potěšil: Kdo umře před sedmdesátkou, je považován za předčasně zesnulého. To mě uklidnilo – Jirkovi už statistiku jeho pacientů nepokazím.
Juraj Heger, šéf Nakladatelství Slovart, mi neblahé číslo 70 zpříjemnil vydáním mé knihy Antologie Divoké víno 2007/2017 alias Pegas? Kentaur? Satyr..? Kniha má dva názvy, protože listuje nejen deseti let vydávání časopisu Divoké víno, ale rekapituluje taky deset let mého života – koně, babyboxy, děti a ženy. Je volným pokračováním Antologie Divoké víno 1964/2007 rovněž vydané Nakladatelstvím Slovart ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Letošní kniha čítá 304 stran formátu 195 x 275 vytištěných čtyřbarevně na nejlepší 135g/m2 matné křídě, má pevnou plátěnou vazbu s ražbou a s přebalem a všechny náležitosti exkluzivní publikace – čtyřbarevnou předsádku, kapitálek i textilní stužku jako záložku. Vydávání autorských výtisků se zhostil Karel Sýs (karel.sys@futura.cz) úřadující v redakci LUK v pražské ulici Politických vězňů 9. Kniha je v knihkupectvích, ale za výhodnou cenu ji můžete objednat na http://www.slovart.cz/
Nedoporučuju ji prudérním čtenářům, neb jsem sám váhal nad některými obrázky, zda je mohu vůbec publikovat.
Čtyřem desítkám autorů 88. čísla www.divokevino.cz kraluje fotograf Dalibor Paleček.

Jako vždy nescházejí dosud nepublikované básničky Jiřího Žáčka, Karla Sýse, Zory Wildové, Dušana Spáčila, Evy Frantinové a dalších hvězd českého literárního nebe. Marta Ehlová navazuje na seriál svých příspěvků o historických osobnostech článkem Dorota Míčanová a 28. pluk (o Justičním areálu trochu jinak). Neúnavný cestovatel Lumír Slabý popisuje slovem i obrazem svoji cestu do Vietnamu a Kambodži.
Děkuju Juraji Hegerovi, vydavateli své letošní knihy, Jirkovi Rothovi, svému praktickému lékaři, že mi pomohl překročit hranici do magického věku. Děkuju ostatním lékařům pečujícím o moji tělesnou schránku: Vlaďce Skalníkové, vedoucí lékařce kardiologie Na Homolce, internistce Anně Dubayové, chirurgovi Ladislavu Smrčkovi a ze všech nejvíce Daně Janotové, protože jistí moje duševní blaho. Děkuju všem lékařům podílejícím se svými vyšetřeními na zachování staříkova života.

L. H.

JEZDECKÉ SOCHY

V 80. čísle www.divokevino.cz jsem popsal české jezdecké sochy a domníval jsem se, že téma je vyčerpáno. Díky svatbě Kláry, dcery Petra Cincibucha, jež se odehrávala na Karlštejně, jsem se dozvěděl o jezdecké soše znázorňující italského renesančního básníka Francesca Petrarcu, jenž údajně navštívil Karlštejn v době, kdy jej Karel IV. stavěl. Majitelé Romantického hotelu Mlýn v Karlštejně Petrarcu připomněli bronzovou sochou z dílny sochaře Vojtěch Kokeše. Básník sedící na koni v ležérním dámském sedu drží na nohou knihu a právě píše básně. Vzpomínám si, že jsem v dávných dobách každý den pásal koně, sedě v sedle jednoho z nich jsem při tom četl. Dokonce vím, že knížka pojednávala o Edith Piaf, na jiné čtení si nevzpomínám. Nevylučuju, že i já jsem si sedl podobně jako Petrarca. Tedy proč ne..?


Vojtěch Kokeš, Francesco Petrarca, bronz, Karlštejn

Vojtěch Kopic, Horymír a Šemík, reliéf v pískovci, Kopicův statek

Velkým dojmem na mne zapůsobila jezdecká socha sv. Jiří bojujícího s drakem, kterou jsem objevil poblíž samoty zvané Kopicův statek u vsi Kacanovy v Českém ráji. Socha je z roku 1806, kdy ji pro tehdejšího hospodáře Františka Jiroše vytvořil Jan Chládek mladší, turnovský sochař. Spolehlivý doklad o autorství neexistuje, ale jiný sochař v daném období v kraji nepůsobil. Sokl sochy vznikl v roce 1884 a je dílem Josefa Zemana z Tatobit. Na bocích jsou reliéfy Krista v Getsemanské zahradě, dvojice světic Petronila a Fellicula, sv. Máří Magdaléna a sv. Anna. Na soklu jsou nápisy: „Ku cti svého patrona založil Jiří Jiroš v roce 1806.“ „Ku vzpomínce na jeho rod nově opravili manželé František a Petronila Jirošovi roku 1884.“ Zvláštností je, že pod drakem a pod koněm leží postava zachraňované princezny. Tu jsem na žádném jiném sousoší sv. Jiří nezpozoroval. Za informace děkuji Miroslavu Coganovi, pracovníku turnovského muzea. Originál sochy je uložen v muzeu v Turnově. U Kopicova statku stojí kopie vytvořená Jiřím Novákem v roce 2002. Přítel Milan Vácha mě ujistil, že Jiří Novák (1922-2010) byl jeho kamarád.


Sv. Jiří, kopie sochy Jiří Novák, Kopicův statek

Jan Chládek mladší, sv. Jiří, originál, pískovec, muzeum v Turnově

Miroslav Cogan mě také upozornil na reliéfy nejrůznějších výjevů na pískovcových skalách pod Kopicovým statkem. Vyzpovídal jsem vlídnou babičku, již jsem nalezl v Kopicově statku, dceru Vojtěcha Kopice, vytvářejícího reliéfy celý život. Tuším, že zemřel v roce 1978, ale ruku do ohně bych za to nedal. Pokusil jsem se vyhledat sochy na skalách, ale právě začaly padat trakaře, a tak jsem zbaběle ujel. Za pár dní jsem se vydal ke Kopicovu statku znovu v doprovodu mladé fotografky Saši, jež zdolala nástrahy zledovatělých skal beze mne a reliéfy vyfotografovala. Pro tento článek a pro evidenci jezdeckých soch v zemi České a Moravské je nejdůležitější Horymír na Šemíkovi zdolávající Vyšehrad skokem. Téma je pro mne důležité a delší dobu se snažím přesvědčit svého přítele Milana Váchu o vytvoření Horymíra na Šemíkovi pro vyšehradskou skálu. Obávám se jen, že magická sedmdesátka mnou i sochařem překročená nám může v realizaci zabránit. Neblahou roli by jistě hrál i správce Vyšehradu František Stádník, který mi v roce 2016 znemožnil zahájit práce na jezdecké soše sv. Martina pro Vyšehrad.
Dramatickou kapitolou v dějinách českých jezdeckých soch je model jezdeckého pomníku sv. Václava vytvořený Myslbekem z bronzu v letech 1899 – 1902. Socha čítá na výšku 295 cm a zobrazuje pouze samotného knížete, čtyři světci obklopující stávající sousoší na Václavském náměstí vznikli později. Model zamířil na Zbraslav a na dvoumetrovém jednoduchém podstavci vévodil parku Zbraslavského zámku. Zdá se, že byl umístěn poblíž místa, kde byli pohřbení dávní Přemyslovci. Svatý Václav v majetku Národní galerie v Praze pokojně shlížel na návštěvníky parku až do roku 2009, kdy se stala spolumajitelkou zámku tehdy dvaapadesátiletá Eva Curryová, jež z důvodů, které se mi nepodařilo zjistit, trvala na tom, aby byl sv. Václav z jejího panství odstraněn. Nepomohly petice vyhlášené tehdejší starostkou Zbraslavi Renatou Hůrkovou. Národní galerie zrušila instalaci sbírek sochařství umístěnou dosud ve Zbraslavském zámku, sv. Václav putoval do Anežského kláštera a byl umístěn na parcelním čísle 898.
V roce 2016 sochu nechala Národní galerie opravit restaurátorem magistrem Martinem Širokým, jenž za pouhých 66 913 Kč vč. DPH vyspravil trhliny v koni i v rouchu knížete. Sv. Václav se vydal na slavnou cestu do Zbraslavi. Byl opět postaven na dvoumetrový sokl a slavnostně přivítán občany Zbraslavi i kněžími. Psalo se 23. září 2016.
Návrat sv. Václava na Zbraslav unikl mé pozornosti, nikoli ovšem Petru Cincibuchovi, jenž jej v parku objevil na své romantické vycházce. Vzápětí jsem vyrazil na Zbraslav a sv. Václava vám přináším na Sašině fotografii pod nánosem sněhu. Ujišťuji vás, že i model má překroucené třmeny zavěšené zcela nesmyslně pod stranicemi sedla.
Svatý Václave, vévodo české země, atd, atd…

L.H.Ostatní tvorba Ludvíka Hesse publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Slovo úvodem
DV 130/2024: Úvod
DV 129/2024: Slovo úvodem
DV 128/2023: Slovo úvodem
DV 127/2023: Slovo úvodem
DV 126/2023: Slovo úvodem
DV 125/2023: Slovo úvodem
DV 124/2023: Slovo úvodem
DV 123/2023: Slovo úvodem
DV 122/2022: Slovo úvodem
DV 121/2022: Slovo úvodem
DV 120/2022: Slovo úvodem
DV 119/2022: Slovo úvodem
DV 118/2022: Fotografie
DV 117/2022: Slovo úvodem
DV 116/2021: Slovo úvodem
DV 115/2021: Slovo úvodem
DV 114/2021: Slovo úvodem
DV 113/2021: Slovo úvodem
DV 112/2021: Slovo úvodem
DV 111/2021: Slovo úvodem
DV 110/2020: Slovo úvodem
DV 109/2020: Slovo úvodem, Petr Novák z Jaroměře
DV 108/2020: Slovo úvodem. Divoké víno má pamětní desku na bráně Gymnázia U Libeňského zámku!
DV 107/2020: Slovo úvodem
DV 106/2020: Umřel Méla Machálek. Slovo úvodem
DV 105/2020: Slovo úvodem
DV 104/2019: Slovo úvodem a fotografka Martina Koubková
DV 103/2019: Slovo úvodem
DV 102/2019: Slovo úvodem
DV 101/2019: Slovo úvodem
DV 100/2019: Slovo úvodem, Jezdecké sochy a sochy koní v Čechách a na Moravě
DV 99/2019: Slovo úvodem
DV 98/2018: Slovo úvodem
DV 97/2018: Slovo úvodem
DV 96/2018: Slovo úvodem
DV 95/2018: Slovo úvodem
DV 94/2018: Slovo úvodem
DV 93/2018: Slovo úvodem
DV 92/2017: Slovo úvodem
DV 91/2017: Slovo úvodem
DV 90/2017: Slovo úvodem
DV 89/2017: Slovo úvodem
DV 87/2017: Slovo úvodem
DV 86/2016: Slovo úvodem
DV 85/2016: Všichni mají narozeniny. Miloň Čepelka 80! Já nic – jsem nejmladší
DV 84/2016: Tři hvězdy divokého vína mají sedmdesát! Jen já pořád nic
DV 83/2016: Slovo úvodem
DV 82/2016: Slovo úvodem
DV 81/2016: Slovo úvodem
DV 80/2015: Slovo úvodem, Jezdecké sochy v zemi české
DV 79/2015: Slovo úvodem
DV 78/2015: Slovo úvodem
DV 77/2015: Slovo úvodem a další
DV 76/2015: Slovo úvodem a další
DV 75/2015: Slovo úvodem a další
DV 74/2014: Slovo úvodem a další
DV 73/2014: Slovo úvodem a další
DV 72/2014: Slovo úvodem
DV 71/2014: Slovo úvodem
DV 68/2013: Slovo úvodem
DV 67/2013: Slovo úvodem
DV 66/2013: Slovo úvodem
DV 65/2013: Slovo úvodem
DV 64/2013: Slovo úvodem
DV 63/2013: Slovo úvodem
DV 62/2012: Slovo úvodem, Kuře si podruhé žádá Jaroslavovu ruku a další
DV 61/2012: Slovo úvodem, Rozpadnou se v prach a další
DV 59/2012: Slovo úvodem, Strašné utrácení a další
DV 58/2012: Slovo úvodem, Klisny a hříbata a další
DV 57/2012: Slovo úvodem, Současnost a další
DV 56/2011: Slovo úvodem, Minulost
DV 55/2011: Slovo úvodem, Milena poprvé na koni, Uklízí stáje a vaří oběd
DV 54/2011: Slovo úvodem, Milena ve večerních úvahách a v ranním světle
DV 53/2011: Slovo úvodem, Jak kouše Milena
DV 52/2011: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích, Milena
DV 51/2011: Slovo úvodem, Ženy si Jaroslava vyměňují v rychlém sledu
DV 50/2010: Slovo úvodem, Kapitola pátá
DV 49/2010: Slovo úvodem, Žákovská knížka
DV 48/2010: Slovo úvodem, Kapitola třetí - Honza a Jirka - kluci Rothovic
DV 47/2010: Slovo úvodem, Malý Jarda
DV 46/2010: Slovo úvodem, O klisničkách a hřebcích
DV 45/2010: Slovo úvodem, Kapitola z knížky Čtyřúhelník
DV 44/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 43/2009: Slovo úvodem, Čtyřúhelník
DV 42/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 41/2009: Slovo úvodem, Romance o holkách
DV 40/2009: Zemřel Pavel Verner a další
DV 39/2009: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech
DV 38/2008: Slovo úvodem, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech (2. kapitola)
DV 37/2008: Slovo úvodem, Pohádka devátá a poslední
DV 36/2008: Slovo úvodem, Osmá pohádka
DV 35/2008: Slovo úvodem, Sedmá pohádka svatební
DV 34/2008: Slovo úvodem
DV 33/2008: Slovo úvodem
DV 31/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 4. díl
DV 30/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - 3. díl
DV 29/2007: Slovo úvodem, Pohádka svatební - díl druhý
DV 28/2007: Fotografie
DV 27/2007: Slovo úvodem, Křest Antologie a další
DV 26/2007: Slovo úvodem, Opona padá
DV 25/2006: Fotografie z cyklu Cirkus
DV 24/2006: Slovo úvodem, Nadchnul nás Pavel Řezníček s Goldflamem
DV 23/2006: Slovo úvodem, Kdy začne přituhovat…?
DV 22/2006: Slovo úvodem, V roce 1970 jsme se měli všichni rádi!
DV 21/2006: Slovo úvodem, Markéta Hejná vzrušila mladé básníky…
DV 20/2006: Slovo úvodem, (Kapitola pojednávající o básnících…)
DV 19/2005: Slovo úvodem, Jak dopadl podnikatelský záměr, milý Hafede Bouassido?
DV 18/2005: Slovo úvodem, Zemřel Honza Čech
DV 17/2005: Slovo úvodem, Hara Kiri…??…
DV 16/2005: Fotografie
DV 15/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 14/2005: Vyvolávám staré filmy
DV 13/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 12/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 11/2004: Akademický sochař docent Milan Vácha tvoří sochu Strážci (fotogalerie)
DV 10/2004: Slovo úvodem, Přistoupil Pavel Jasanský
DV 9/2004: Dům života i smrti
DV 8/2004: Vyvolávám staré filmy
DV 7/2003: Vyvolávám staré filmy
DV 6/2003: Slovo úvodem, Zemřel Václav Hrabě
DV 5/2003: Slovo úvodem, Inspirovali jsme Hrabala
DV 4/2003: Slovo úvodem, Mluvil jsem s Allenem Ginsbergem
DV 3/2003: Slovo úvodem, Přišel Petr Cincibuch a Ladislav Landa
DV 2/2003: (vešla jsi dunivými kroky…)
DV 1/2002: Radaně, Není činnost pro psa dělat lidem hopsa a další