Michal Černík

ZÁVRAŤ

Nebe má křídla
tak jako anděl až vzadu
a často jsou semknutá
k střemhlavému pádu

Nebe má opravdu křídla
vezmou tě do vesmíru
a není člověka kromě člověka
který je poslem míru

PRAMENY ZPĚVU

V horách jsou prameny řek
v očích jsou prameny slzí
v srdci jsou prameny zpěvu
radosti lásky žalu i hněvu

Dnes v noci jsem slyšel slavíka
pouhá tma mu ke zpěvu stačí
A on se vlastním zpěvem zajíkal
až k jásotu až k pláči

SLAVNOST

Nic krásnějšího není na životě
nežli život jímž jsme milováni
Nic krásnějšího není na životě
je-li on náš vladař a my jeho páni

Nechme roky jako vítr vát
když pojídáme chleba našich dní
popíjíme víno našich rozhovorů
a stále ještě něco nás umí dojímat

POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV

Do vlastní zimy padám jak sníh
kterou protahuje mrazivý severák
Hrozná je prázdnota lidské duše
nepřeletí ji ani osamělý pták

Vrabečkové a sýkorky myšlenek
sleťte se v hejna a pobuďte na chvíli!
Na jaře jsou stromy plny dobrých zpráv
Zahnizďují je ptáci kteří přežili

ZIMNÍ DÉŠŤ

Prší a prší mi do jména
studená voda voda nekřtěná
Prší a prší do mého osudu
dříve jsem nebyl a zase nebudu

Prší jako když nahoře v nebi
kdosi do země přitlouká hřeby
Prší a prší zimní voda voda živá
V takovém dešti se nepohřbívá

OMÝVÁNÍ SLOV

Omývat slova která zabila
omývat slova která zranila
omývat je z krve omývat je z hříchu
a navrátit tichu

Jako když do země zasadíš topas
jako když zemi navrátíš semínku
jako když ze sedmi životů upleteš provaz
jako když z dětství povoláš maminku

MILOST SLOVA

Vlož do kamene slova
která máš rád
a on je bude hláskovat
a on se naučí milovat

Do svého čela je vtiskni jako šém
a na jazyk vlož jako obolus
ta slova která patří všem
ta marnost která stojí za pokus

POZDNÍ ROZHOVOR

Říkám ženě - ženo moje
panna Maria má tvoji tvář
Říká žena - muži můj
mladosti své jsme dali na oltář

Říkám ženě - ženo moje
radost s námi usedala k stolu
Říká žena - muži můj
bodláčím teď půjdem spolu

ZKOUŠKA

Bůh se o mne už nepokouší
ďábel to vzdal mnohem dřív
smrt říká že mne ukonejší
zrovna když chci být ještě živ

A kolik že je ve mně života?
Nemusí mne rozkopnout neštěstí
Jenom se říznu do prstu
a kapka krve zaúpí bolestí

SEN O VÍDNI A PAŘÍŽI

Ta ostuda Dosud jsem nebyl ve Vídni
v tom městě kde pendlovky bijí jako kdysi
Franz Josef i alpské fo“hny uklidní
a jaro tam bývá rozmarné jak Sisi

Ta ostuda Taky jsem nebyl v Paříži
prý se tam Mona Líza za muži ohlíží
a Picasso by mne maloval velmi rád
Tam i zpět bych prošel každý boulevard

ZAŘÍKÁVÁNÍ SPÁNKEM

Napil se orkán z mého spánku
a na sebe vzal podobu vánku
I smrt se napila z mého spánku
a spí a spí a má na kahánku

Nepijte z mého spánku přátelé
žena vám na noc odstele
Přátelé nepijte ani hlt
z mého spánku bude pít smrt

PŘÍŠTÍ ČAS

Na naší straně zdi
je čas laskavější nežli venku
Z našich rukou den se urodí
a lidské sváry snášejí se polehounku

Snášejí se na zem jako listí
z něhož brzy bude hlína
a uvolní prostor pro vše příští
Ach dítě! Dítě na minulost nevzpomíná

ALTER EGO

Řekli byste že padá listí
ale to jsem já kdo se o zem tříští
Řekli byste že padají jablka
ale to jsem já kdo na zem stokrát zaťuká

Řekli byste že padá postřelený pták
ale to jsem já kdo vzlétá do oblak
Řekli byste že dohlédnete na vrcholky dnů
ale to jsem stále já kdo plaší tmu

DOSLOV

I ty se někdy cítíš být vítězem
I ty se někdy cítíš být odvěký
jako ten který na hřbitově svoji smrt
pohřbil na věky

A když ti do osudu vtlučou hřeby
celý se zatneš do pěsti
Kolik radosti je k životu zapotřebí
a kolik bolesti?

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další