Michal Černík

PRÁVO TRÁVY

U nás nemají právo poušť ani step
u nás nemají právo supové a vlci
u nás nám tráva pod koleny nahmatává tep
a nakonec dosáhne až k srdci

VYKOUPENÍ

Jak křehké jsou květiny
Přesto se o ně náš smutek drtí
A když jsou darovány
cizí radost vykoupí svou smrtí

SDĚLENÍ

Toto sděluji světu:
Smutno je mi z krásy jabloňových květů
když stárnou a opadají
A těším se na rudé zimní plody které dají

BUDOUCÍ JARO

K pocitu štěstí stačí i málo
K pocitu jara nestačí jaro
K pocitu míru nestačí klid zbraní
jsou jako příští umírání

A kdo po nás jaro zdědí
a slova která nejdou lhát
a umí v lidech odmykat?
Neumíme být odpovědí

OKAMŽIK JARA

Nejsme tu sami
Stromy jsou opět mezi námi
Včely se líbají s květinami
Nejsme tu sami

Špačkové červenky drozdi
opět nám vrátili zahradu
Na jaře se život neopozdí
I my máme dobrou náladu

PRAMENY ZPĚVU

V horách jsou prameny řek
v očích jsou prameny slzí
v srdci jsou prameny zpěvu
radosti lásky žalu i hněvu

Dnes v noci jsem slyšel slavíka
pouhá tma mu ke zpěvu stačí
A on se vlastním zpěvem zajíkal
až k jásotu až k pláči

POCTA

Podívej jak se život chvěje
v každém stéblu trávy
a jak jsou zostuzeny velké děje
když tráva všemi stébly život slaví

Podívej jak se v každé kapce deště
celý náš svět mihotá
To v každé kapce padá bůh
a o zem se tříští k poctě života

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další