Michal Černík

MIZÉRIE

Kdo mi to zrušil tento den
že sotva se rozednilo
už se stmívá
a na nebi nevyšla ani tvoje tvář

Kdo mi to vydrancoval tento den
že když jsem vyšel z domu
v ruce mi zůstal klíč který zamkl
ale neodmyká

Kdo mi to oslepil tento den
že už ani okna našeho domu
neshromažďují sluneční světlo
ani radost

Kdo mi to vykácel tento den
že zoufale hledám strom
o kterých bych se opřel
a opírám se jen o vichřicisrozumitelná ozvěna světa
kterému stále víc nerozumím
Mou nadějí není že neumřu
ale že olistím tento vykácený den

PŘEMOŽEN ŽIVOTEM

Přemožen životem
- ach živote co všechno jsem od tebe chtěl -
tak jako přemožen závanem z křídel modráska
který kolem mne v dětství proletěl

Přemožen láskou až k smrti
- ach lásko takovou porážku bych bral -
přemožen zlobou která hned neusmrtí
jen pomaloučku utýrá

Přemožen vlastní pravdou
prodírám se loukou bodláků
jejich modré hlavičky za mnou spadnou
tak jako já přemožen chechotem hlupáků

VÝHLED

Zůstalo za mnou město a já se otočil
zůstal za mnou les a já se otočil
zůstalo za mnou pole a já se otočil
neoslepnul jsem a nezkameněl

Vystoupal jsem na kopec
abych se rozhlédl tak jako každý jiný
a svému životu jsem dohlédl až na konec
Bože můj - a já chtěl vidět jen do krajiny

BERANE BERÁNKU!

Berane beránku i ty přece můžeš
zadávit vlka
Berane beránku i ty přece můžeš
svým kopýtkem usmrtit vlka
Berane beránku i ty přece můžeš
vlka svrhnout do propasti
Ty mu nesmíš vydat
svůj život
své ovečky
svou louku
beránku boží

ZPŮSOB NÁVRATU

Odtančit na vlnách valčíku
odkřepčit v rytmu polky
tak nějak
odejít ze života

Přitančit na vlnách valčíku
přikvačit v rytmu polky
tak nějak
navrátit se ze smrti

Znovu pocítit život tam
kde ještě nezačal dýchat
a strom tam
kde ještě nevyrostl

Mít mnoho důvodů k probouzení

CELÝ ŽIVOT

Kropíš zahradu a trvá to celý život
Pořád nemá dost vláhy
Svlékáš se a trvá to celý život
Pořád nejsi dost nahý
Krájíš chleba a trvá to celý život
Pořád máš stejný hlad
Jdeš po cestě a trvá to celý život
Tolik věcí máš rád

NENAROZENÝ

Nepatřím k těm
kteří by bránili svému životu
Nepatřím k těm
kteří by bránili svoji smrt

Nechci mít ústa která budou sténat
nechci mít oči které spatřují hrůzy
nechci přijmout osud který jiní rozdupou
nechci vstoupit do světa který bude se mnou krvácet
nechci být tělem které budu jíst z cizí ruky
Bojím se narodit

Nepatřím k těm
kteří by bránili svoji smrt
Nepatřím k těm
kteří by bránili svému životu

VYROVNÁNÍ

Všemi stébly trávy
všemi listy lípy
všemi póry země
dýchám

Tak klidný je noční vánek
jako bych to byl já
Nechal jsem
aby mne umlčel
Můj čas má podobu hvězd

SLOVA PŘED USNUTÍM

Srdce buď k nám hodné celou noc a neusínej
Sny buďte k nám hodné celou noc a neděste
Úzkosti buď k nám hodná celu noc a neškrť
Tmo buď k nám hodná celou noc a nezruš nás
Nebe buď k nám hodné celou noc a neudeř
Ohni buď k nám hodný celou noc a nezapaluj
Smrti buď k nám hodná celou noc a nepřicházej
Živote buď k nám hodný celou noc a dýchej
stejně tak pokojně jako my a ráno nás probuď

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další