Jindřich Štreit

CESTA KE SVOBODĚ

Jindřich Štreit, www.jindrichstreit.cz, profesor Slezské univerzity v Opavě, šedesáti osmiletý mladík, největší český dokumentární fotograf, Jindra ze Sovince. Dne 2. října 2014 na VŠVU v Bratislavě obdrží titul doktor honoris causa jako jediný fotograf v Čechách a na Slovensku.
Do Divokého vína vstoupil až v současné internetové podobě. Stal se mým přítelem a učitelem. Dovolil mi, abych jej tak uváděl.
V jubilejním čísle jej představuju v galerii fotenek, jež inspirovaly Josefa Mlejnka k napsání básniček. Druhou galerii Jindry Štreita tvoří fotenky, jež z části vyšly v jeho knížce Cesta ke svobodě, z části se do knížky nevešly. Jindra se seznamoval s feťáky a jejich život zaznamenal v několika údobích – od štěstí prožitého po požití, přes soud až k vězení. Poučné. Říká: Nedostal jsem se s nimi do kolizí. Byli to inteligentní lidé.
Ludvík Hess

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 132 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-100   101-110   111-120   121-130   131-132  

Ostatní tvorba Jindřicha Štreita publikovaná v Divokém víně:
DV 120/2022: Fotografie
DV 108/2020: Strasti a radosti života
DV 100/2019: Vzájemnosti
DV 97/2018: Fotografie
DV 68/2013: Fotografie z knížky (AB)Normalizace!
DV 51/2011: Fotogalerie